Základní škola a Mateřská škola Prušánky

K centrum Ekoškola FB škola škola 518 374 379 školka školka 518 374 159 jídelna jídelna 518 374 157

Školka / Zápis do MŠ

Organizace zápisu do Mateřské školy 2020/2021

 

Vážení rodiče,

vzhledem k mimořádné situace, bude zápis do mateřské školy pro školní rok 2020/2021 probíhat bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole.

Zápis tedy proběhne následujícím způsobem:

 

Do zalepené obálky s nápisem „Zápis MŠ“ vložte:

Formuláře dokumentů potřebných k zápisu do MŠ najdete níže.

Povinné předškolní vzdělávání

Počínaje dnem 1. 9. 2020 je předškolní vzdělávání povinné pro dítě, které před datem 1. 9. 2020 dosáhlo pěti let a více a dosud nezahájilo povinnou školní docházku.

Kritéria pro přijímání dětí

K předškolnímu vzdělávání do mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Prušánky budou přijímány děti v tomto pořadí (do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku):

Prosíme rodiče, kteří jsou s mladším potomkem na trvající rodičovské dovolené, a netýká se jich povinná předškolní docházka, aby z důvodu kapacity míst zvážili nutnost zápisu dítěte do MŠ.

Přijímání dětí, které se nepodrobily pravidelnému očkování

Mateřské školy mohou přijmout i dítě, které se nepodrobilo pravidelnému očkování, ani nemá doklad, že je proti nákaze imunní či se nemůže očkování podrobit z důvodů trvalé kontraindikace jen v případě, že patří do skupiny dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné. Počínaje dnem 1. 9. 2020 je předškolní vzdělávání povinné pro dítě, které před datem 1. 9. 2020 dosáhlo pěti let a více a dosud nezahájilo povinnou školní docházku.

Ostatní děti, pro které není předškolní vzdělávání povinné, tedy musí být před přijetím do mateřské školy nadále očkovány v rozsahu, jak vyplývá z § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví ve spojení s § 46 téhož zákona a vyhlášky o očkování proti infekčním nemocem, pokud nemají potvrzení, že jsou proti nákaze imunní nebo se nemohou očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Soubory ke stažení

PDF
Žádost o přijetí do MŠ (436 kB)
PDF
Čestné prohlášení o očkování (401 kB)

Základní škola a Mateřská škola
PRUŠÁNKY
Školní 289, 696 21 Prušánky

Mateřská škola 518 374 159

Vedení školy 518 374 151

Školní jídelna 518 374 157

Školní družina 518 374 013

Hospodářka školy 518 374 379