Základní škola a Mateřská škola Prušánky

FB škola škola 518 374 379 školka školka 518 374 159 jídelna jídelna 518 374 157

Škola / Úřední deska

 

Zřizovatel:

Obec Prušánky
696 21 Prušánky 100
IČ: 285 226

zřizuje příspěvkovou organizaci s názvem:

Základní škola a Mateřská škola Prušánky, okres Hodonín, příspěvková organizace

Rozhodnuto Zastupitelstvem obce Prušánky ze dne 31. 10. 2002 v souladu s ustanovením §35 a §84 odstavce 2 písmena e, zákona číslo 128/2000 sbírky, O obcích, §14 odstavce 2, zákona ČNR číslo 564 sbírky, O státní správě a samosprávě ve školství ve znění pozdějších předpisů, zákona číslo 250/2000 sbírky, O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákona číslo 29/1984 sbírky, O soustavě základních a středních škol ve znění pozdějších předpisů. Aktuální zřizovací listina č. j.: 615/2003.

Sídlo organizace: 

Prušánky 289, PSČ 696 21,

: 70915121

ID datové schránky: wgemgu5

Bankovní spojení: 86-2352060217/0100

mail: info@zsprusanky.cz

Součásti školy:

Statutárním orgánem školy je ředitel školy, který organizaci řídí, je podle zákona číslo 561/2004 sbírky jmenován zřizovatelem a je oprávněn jednat jménem školy.
Ředitelem právního subjektu, příspěvkové organizace je Mgr. Jakub Horňák.

 

Pracovník pověřený přijímáním a vyřizováním stížností, oznámení a podnětů, písemných žádostí o poskytnutí informací a koordinací vyřizování ústních žádostí o poskytnutí informací:

Mgr. Jakub Horňák: ředitel 

Mgr. Jana Kolaciová: zástupce ředitele

Zastupování v době nepřítomnosti: 

Jana Hunkařová (hospodářka školy)

 

Složení školské rady:

za učitele:                                                

Jarmila Nesvadbová

za rodiče:

Petra Čuprová

za zřizovatele:

Lukáš Sasín

 

 

 

Základní škola a Mateřská škola
PRUŠÁNKY
Školní 289, 696 21 Prušánky

Mateřská škola 518 374 159

Vedení školy 518 374 151

Školní jídelna 518 374 157

Školní družina 518 374 013

Hospodářka školy 518 374 379