Základní škola a Mateřská škola Prušánky

FB škola škola 518 374 379 školka školka 518 374 159 jídelna odhlášení obědu 722 979 235

Škola / Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště

Výchovný poradce pro II. stupeň: Mgr. Jana Kolaciová, kontakt: jana.kolaciova@zsprusanky.cz, tel.: 518 374 151

Konzulatční hodiny: Pondělí 9,00 - 10,00  a čtvrtek 14,30 - 15,30, dále po předchozí domluvě  (email nebo tel.)

 Výchovný poradce pro I. stupeň: Mgr. Jarmila Nesvadbová, kontakt: jarmila.nesvadbova@zsprusanky.cz

 Konzultační hodiny: čtvrtek 12:40 - 14:00, případně po předchozí domluvě.

 Školní metodik prevence: Mgr. Martina Hubová, kontakt: martina.hubova@zsprusanky.cz

  Konzultační hodiny: úterý 15,30 - 16,30  a středa 11,00 - 12,00, dále po předchozí domluvě (email nebo tel.)

Speciální pedagog: Mgr. Sabina Ilčíková, kontakt: sabina.ilcikova@zsprusanky.cz

Konzultační hodiny: středa 10,00 - 10,30 a čtvrtek 14,30 - 15,30, dále po předchozí domluvě (email nebo tel.)

 

AKTUÁLNĚ:

Veletrh vzdělávání

 

Účast na informační schůzce je důležitá, rodiče dostanou kompletní a podrobné informace k vyplnění přihlášky a důležité termíny. Proti podpisu obdržíte zápisový lístek a také informace k jeho vyplnění a odevzdání.

Výchovný poradce je vám po předchozí domluvě k dispozici i v rámci kariérového poradenství.

 

Náplň práce výchovného poradce ve škole

Péče o žáky s výchovnými a výukovými obtížemi:

a) správa databáze žáků s výchovnými problémy a databáze integrovaných žáků, tvorba přehledů pro učitele a vedení školy
b) konzultace problémů s učiteli 
c) konzultace individuálních učebních plánů s dyslektickými asistentkami a rodiči ( při zavádění, změnách a hodnocení plánů)
d) zajišťování podkladů pro vyšetření v PPP a SPC, konzultace s psychologem a speciálním pedagogem
e) příprava besed pro žáky v rámci prevence sociálně patologických jevů
f) koordinace vzdělávání učitelů v problematice specifických vzdělávacích potřeb a sociálně patologických jevů

Volba povolání:

a) Poskytovat individuální konzultace pro žáky a rodiče 
b) Informovat o studijních možnostech (nástěnky na II. stupni a v 9. třídách, informační materiály v knihovně, školní stránky na webu) 
c) Základní informace pro rodiče budou poskytnuty na úvodních třídních schůzkách
d) Vedení dokumentace spojené s volbou povolání
e) Zajištění exkurze do centra pro volbu povolání při úřadu práce 
f) Spolupráce s učiteli na tvorbě tématických plánů pro předměty se zaměřením na volbu povolání (občanská a rodinná výchova, praktické činnosti)

Důležité termíny:

a) Přijímací řízení

Termíny konání talentových zkoušek: 4. 1. a 5. 1. 2023

Termíny jednotné příjmací zkoušky z ČJ a M pro čtyřleté obory vzdělání: 1.kolo - čtvrtek 13. dubna a  pátek 14. dubna 2023

Termíny jednotné příjmací zkoušky z ČJ a M pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií: 1. kolo - pondělí 17. dubna a úterý 18. dubna 2023

Náhradní termíny pro všechny výše uvedené obory jsou: středa 10. května a čtvrtek 11. května 2023

 

Přihlášku ke studiu na SŠ můžete stáhnout  zde

Přihlášku najdete také níže v dokumentech ke stažení.

 

 

Důležité kontakty a telefonní čísla

Policie ČR Hodonín – Preventivně informační skupina – 974 633 207 (Mgr. Prokopová), jinak obvodní oddělení dle místa: městská policie Kyjov 518 697 461, Hodonín 518 345 000, Veselí nad Moravou 518 322 895

Záškoláctví

PPP Hodonín 518 351 529, odloučené pracoviště: Kyjov 518 615 082, Veselí nad Moravou 518 324 112

PČR 158

OSPOD – MěÚ Hodonín Mgr. Prokopová 518 316 320

Alkohol, kouření

Mgr. Petra Nekvapilová 776 610 105

P – centrum Hodonín 518 341 003

K -centrum Břeclav 519 326 169, Kyjov 518 611 589

Drogy, závislost

Spolupracujeme s K-centrem Břeclav, děti i rodiče se v případě potřeby mohou s důverou a jistotou zachování anonymity na Kontaktní centrum obrátit:

http://www.charitabreclav.cz/kacko/

K – centra: Břeclav 519 326 169,  Bc. Hana Hajduchová (vedoucí programu) - 775 950 094 

 

Občanské sdružení Krok Kyjov 518 616 801

P – centrum Hodonín 518 341 003

Poradenské centrum pro drogové závislosti Brno 548 526 802

Sdružení podané ruce 549 211 178

Vztahy ve třídě

PPP Hodonín 518 351 529

PČR 518

OSPOD – Mgr. Prokopová 5180316 320

AIDS/HIV, sexuální chování

Národní linka AIDS 800 144 444

Mgr. Petra Nekvapilová 776 610 105

Zdravý životní styl

Mgr. Petra Nekvapilová 776 610 105

Mezilidské vztahy

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Hodonín 518 344 345

Agentura pro občany Kyjov 518 324 557, 739 084 422

 

Telefonní linky

Linka bezpečí: 800 155 555

Modrá linka důvěry pro děti: 608 902410

DONA (obětem domácího násilí): 251 511 313

SPONDEA Brno (násilí na dětech): 541 213 732

O drogách - portál primární prevence

www.odrogach.cz/

Prev-Centrum

www.prevcentrum.cz/

Informační portál o ilegálních a legálních drogách

www.drogy-info.cz

DIS - drogový informační server

www.drogy.net/

A. N. O. - Asociace nestátních organizací zabývajících se prevencí a léčbou drogových závislostí

www.asociace.org/

Sekce Prevence sociálně patologických jevů na stránkách MŠMT

www.msmt.cz/vzdelavani/prevence-ptj  (v levé spodní části stránky je podrobné menu)

Centrum Adiktologie

www.adiktologie.cz/

www.sos-ub.cz/prevence/index.php 

Ministerstvo vnitra – Policie ČR/ prevence

www.spolek-psychologickych-sluzeb.

 

PLÁNY VÝCHOVNÉHO PORADCE V SOUBORECH KE STAŽENÍ:

Soubory ke stažení

PDF
(165 kB)
PDF
(122 kB)
PDF
Minimální preventivní program (680 kB)

Základní škola a Mateřská škola
PRUŠÁNKY
Školní 289, 696 21 Prušánky

Mateřská škola 518 374 159

Vedení školy 518 374 151

Školní jídelna 518 374 157

Školní družina 518 374 013

Hospodářka školy 518 374 379

Odhlášení obědů 722 979 235