Základní škola a Mateřská škola Prušánky

FB škola škola 518 374 379 školka školka 518 374 159 jídelna odhlášení obědu 722 979 235

Školka / Začít spolu

PROGRAM ZAČÍT SPOLU

v mezinárodním označení Step by step

Vzdělávací program Začít spolu je otevřený didaktický systém pro děti předškolního a mladšího školního věku, který v ČR funguje od roku 1994 a realizuje se ve více než 150 mateřských školách. Také je rozšířen do více jak 30 zemí světa.

 

 

Jednou ze základních forem práce v programu Začít spolu je integrovaná tematická výuka v tzv. centrech aktivit. Činnosti v centrech se vztahují k tématu, na kterém děti v daném období pracují. Jsou připravené tak, aby děti vedly ke spolupráci a vzájemnému učení, nabízely možnost volit úkoly různé náročnosti a aby respektovaly individuální styly učení a potřeby dětí. V jednu chvíli ve třídě pracují děti na různých činnostech v různých centrech. Centrum aktivity si děti vybírají podle předem daných pravidel.

Centra aktivit:

Dílna:

V pracovně-technicky zaměřeném centru mají děti možnost pracovat s různým materiálem a nástroji, které obyčejně vidí v dílnách svých rodičů. Základním vybavením je ponk a děti zde mají k dispozici kladívka, pilky, hřebíky, šroubky, šroubovák, svěrák, kleště a kombinačky, dráty, odřezky a prkýnka z měkkého dřeva, kusy polystyrenu, lepenky, korek a různé předměty na opravu…

 

Ateliér:

Výtvarný ateliér podporuje u dětí především tvořivost, představivost, činorodost a rozvoj fantazie. Rozvíjí u dětí jemnou motoriku, hmat, zrakovou percepci, podporuje koordinaci oko-ruka. Děti v ateliéru kreslí, malují, modelují, ale zkoušejí si zde i netradiční výtvarné techniky.

 

Knihy a písmena:

Centrum slouží k podchycení zájmu o literaturu, o čtení a psaní, ale v předškolním věku jde především o nápodobu čtení a psaní.  Je to místo, kde děti vnímají mluvenou a psanou podobu písma, kde manipulací s knihou i písmeny se pomalu s písmeny seznamují a postupně je rozpoznávají na základě tvaru.

 

Dramatika:

V tomto centru probíhají především nápodobivé a námětové hry z rodinného života, profesích apod. Děti si hrají, napodobují dospělé a učí se různým sociálním rolím. Rozvíjí své schopnosti zvládat různé situace a chápat je. Jsou zde k dispozici různé převleky, kostýmy a doplňky, ale také loutky a rekvizity. U dětí se rozvíjí slovní zásoba, učí se mluvit přímou řečí a komunikovat s vrstevníky.

 

Kostky:

Děti z kostek staví nejrůznější stavby, ale také hrají námětové a nápodobivé hry s auty, s dopravními značkami, figurkami zvířat a lidí. Děti si procvičují hrubou a jemnou motoriku, získávají cit pro geometrické obrazce, učí se chápat výšku a váhu a především spolupracovat mezi sebou při stavbě. Patří sem velké molitanové nebo dřevěné stavebnice, Polykarpova stavebnice, různé typy středně velkých dřevěných nebo umělohmotných souborů, klasické barevné i obrázkové kostky.

 

Manipulační hry:

Jedná se o centrum pro drobnou manipulaci a stolní hry. Je zaměřené především na rozvoj jemné motoriky, trpělivosti, vůle pro dokončení díla. Při společných hrách se děti učí barvám, počítání, dodržování pravidel, sebeovládání a rozvíjení dovedností spolupracovat, mít radost ze hry, přijímat úspěch i neúspěch, který není závislý na výkonu, ale na náhodě, a vyrovnat se s ním. Hry v tomto centru vyžadují zaostření oka a koordinaci oko-ruka. Děti mají k dispozici různá pexesa, domina, puzzle, skládačky, mozaiky, korálky, stavebnice a lega, společenské hry.

 

Pokusy a objevy:

Slouží k různým pozorováním, měřením, vážením, k pokusům, k pěstování rostlin a objevování. Je zde také umístěn koutek živé a neživé přírody, který je vybaven různými přírodninami. Součástí centra je mikroskop, různé zkumavky, lupy, odměrné válce, váhy apod.

 

Voda a písek:

Práce v tomto centru je vždy velkým zážitkem a dobrodružstvím. Hry s těmito materiály podporují smyslový a tělesný rozvoj, koordinaci svalů celého těla, rozvoj jemné motoriky. Hra zde podporuje chápání přírodních zákonů (např. co plave a co se potopí).

 

Hudba:

Děti v tomto centru zpívají, rytmizují, hrají na melodické a rytmické nástroje, které jsou nedílnou součástí. Hudba pomáhá dětem rozvíjet intonaci, rytmus, jazykový vývoj a sociální cítění.

 

Domácnost: 

Děti mají ve třídách k dispozici troubu s vařičem, kde mohou společně péct perníčky, muffiny a jiné sladkosti nebo si zkusit uvařit polévku. Děti manipulují s opravdovým kuchyňským náčiním. 

 

 

 

Základní škola a Mateřská škola
PRUŠÁNKY
Školní 289, 696 21 Prušánky

Mateřská škola 518 374 159

Vedení školy 518 374 151

Školní jídelna 518 374 157

Školní družina 518 374 013

Hospodářka školy 518 374 379

Odhlášení obědů 722 979 235