Základní škola a Mateřská škola Prušánky

FB škola škola 518 374 379 školka školka 518 374 159 jídelna jídelna 518 374 157

Stravné - platby

Stravné a školkovné prosím uhraďte vždy do 25. dne předchozího měsíce (platby za září provádějte jíž během srpna).

Věnujte pozornost včasným platbám, aby se nestalo, že děti zůstanou bez oběda. Doporučujeme zadat platby formou trvalého příkazu.

Přeplatky  budou každoročně zasílány zpět na Váš účet do konce července (po ukončení prázdninového provozu mateřské školy).

Nově, prosím, provádějte bezhotovostně na stravovací účet pod svým variabilním symbolem také platby za další akce spojené se školou (kroužky, výlety, exkurze, představení atd.). Na drobné akce pořádané během školního roku (obzvláště v MŠ) doporučujeme poslat s předstihem částku alespoň 300,- až 500,- ,dle vašich možností, na celý školní rok. Přehled jednotlivých plateb za uskutečněné školní akce můžete sledovat vždy po měsíčním zaúčtování na vašem stravovacím účtu.

 

Ceny stravného a výše úplaty pro předškolní vzdělávání pro školní rok 2021/2022:

Úplata za předškolní vzdělávání byla ředitelem školy pro šk rok. 2021/2022 stanovena ve výši 300,-/měsíc

Přijaté děti, které nastupují do mateřské školy v průběhu školní roku, platí do nástupu snížené školkovné ve výši 150,-.

Pro školní stravování je nově potřeba vyplnit přihlášku ke stravování. Přihlášku ke stravování najdete  ZDE.

Základní škola

Věk žáka  cena obědu cena/měsíc
7 - 10 25,- 525,-
11 - 14 28,- 588,-
15 a více 29,- 609,-
Cizí strávníci 75,- 1575,-

Mateřská škola

kategorie 3 - 5 let + předškoláci v řádném termínu

Přesnídávka 9,-    
oběd 20,-    
svačina 9,-    
celkem/den 38,-

celkem/měsíc 798,-  +300,- školkovné * 

celkem      1098,-
    půldenní 909,-/ měsíc  

* Předškoláci v řádném termínu nehradí úplatu za předškolní vzdělávání

Předškoláci po odkladu

Přesnídávka 9,-    
Oběd 25,-    
Svačina 9,-    
Celkem/den 43 celkem/měsíc 903,- neplatí školkovné
    půldenní 714,-/měsíc  

Pozn. Měsíční platba za obědy je vypočítána denní sazbou násobenou 21 dny./ měsíční průměr/

Upozorňujeme rodiče, že od 1.9.2021 již nebude možné při celodenní docházce dítěte odhlašovat odpolední svačinu.

 

Informace k bezhotovostním platbám ve školní jídelně

Platby

Budou probíhat formou příkazů k úhradě (ne INKASEM!). Každý z Vás obdrží variabilní symbol, ten prosím uvádějte u každé platby. Částku, prosím, zasílejte v takové výši, aby pokryla minimálně jeden měsíc dopředu. Například do konce března musí být uhrazená částka na duben.

S ohledem na předvánoční období je možné platbu za leden uhradit v čase, na který jste byli dosud zvyklí, tedy na začátku ledna. Prosíme, abyste další platby poslali už v řádném termínu. Případné přeplatky za obědy budou řešeny na konci školního roku podle aktuálního zůstatku.

Platby za obědy a školkovné posílejte  bezhotovostně na účet školní jídelny: 115-5694500247/0100

 

Informační systém školní jídelny STRAVA.CZ

Odkaz na internetových stránkách najdete v sekci Jídelna nebo se přihlašujte přímo na: www.strava.cz . Samotné přihlašování a odhlašování obědů bude možné přes webové stránky, kde můžete také sledovat aktuální stav konta. Ten si prosím pečlivě hlídejte, aby se nestávalo, že budou děti bez oběda.

Provedete první přihlášení do systému. Vaše přihlašovací jméno i heslo jsou pro první přihlášení stejné a to ve formátu  prijmeni.jmeno  (Vašeho dítěte, vše bez diakritiky). Dále je potřeba vybrat jídelnu Prušánky nebo zadat přímo číselný kód školy 11104.

Pro pohodlnější přístup můžete využít i mobilní aplikaci Strava.cz 

Odhlašování obědů

bude možné vždy nejpozději do 14:00 předchozího dne, tedy tak, jak je to nastaveno dosud. Odhlašovat budete přes informační systém! V mimořádných případech (dítě onemocní přes víkend), je možné odhlásit ten den do 7:00, ale pouze telefonicky přímo vedoucí v jídelně (rodič zároveň musí dítě ještě odhlásit ve školce a škole, paní vedoucí nebude předávat informace dál).

Stále navíc platí možnost vyzvednutí zaplaceného oběda v den, kdy dítě onemocní. Obědy se vydávají v čase 11.00-11.15, je možné nechat během dopoledne v jídelně jídlonosič označený jménem a třídou dítěte a pak si ho s obědem vyzvednout.

Soubory ke stažení

PDF
Přihláška ke stravování (462 kB)

Kontakt na jídelnu

Tel.: 518 374 157
E-mail: jidelna@zsprusanky.cz

Základní škola a Mateřská škola
PRUŠÁNKY
Školní 289, 696 21 Prušánky

Mateřská škola 518 374 159

Vedení školy 518 374 151

Školní jídelna 518 374 157

Školní družina 518 374 013

Hospodářka školy 518 374 379