Základní škola a Mateřská škola Prušánky

škola škola 518 374 379 školka školka 518 374 159 jídelna jídelna 518 374 157

Stravné - platby

Stravné a školkovné prosím uhraďte vždy do 25. dne předchozího měsíce (platby za září provádějte jíž během srpna).

Věnujte pozornost včasným platbám, aby se nestalo, že děti zůstanou bez oběda. Doporučujeme zadat platby formou trvalého příkazu.

Přeplatky  budou každoročně zasílány zpět na Váš účet do konce července (po ukončení prázdninového provozu mateřské školy).

Nově, prosím, provádějte bezhotovostně na stravovací účet pod svým variabilním symbolem také platby za další akce spojené se školou (kroužky, výlety, exkurze, představení atd.). Na drobné akce pořádané během školního roku (obzvláště v MŠ) doporučujeme poslat s předstihem částku alespoň 300,- až 500,- ,dle vašich možností, na celý školní rok. Přehled jednotlivých plateb za uskutečněné školní akce můžete sledovat vždy po měsíčním zaúčtování na vašem stravovacím účtu.

Ceny stravného pro školní rok 2018/2019:

1. stupeň, kategorie 7-10 462 Kč/měsíc
2. stupeň, kategorie 11 – 14 483 Kč/měsíc
Starší 15 let     546 Kč/měsíc
MŠ kategorie 3-5

celodenní 880 Kč/měsíc 

polodenní 754 Kč/měsíc

(včetně 250 Kč za školkovné – hradí  se jako jedna platba, ne zvlášť!)
MŠ kategorie předškoláci v řádném termínu (5-6 let)

celodenní 630 Kč/ měsíc 

polodenní 504 Kč/měsíc

(neplatí školkovné)
MŠ kategorie předškoláci po odkladu

celodenní 735 Kč/měsíc 

polodenní 609 Kč/měsíc

(neplatí školkovné)

Přijaté děti, které nastupují do mateřské školy v průběhu školní roku, platí do nástupu snížené školkovné ve výši 150,-.

 

Informace k bezhotovostním platbám ve školní jídelně

Platby

Budou probíhat formou příkazů k úhradě (ne INKASEM!). Každý z Vás obdrží variabilní symbol, ten prosím uvádějte u každé platby. Částku, prosím, zasílejte v takové výši, aby pokryla minimálně jeden měsíc dopředu. Například do konce března musí být uhrazená částka na duben.

S ohledem na předvánoční období je možné platbu za leden uhradit v čase, na který jste byli dosud zvyklí, tedy na začátku ledna. Prosíme, abyste další platby poslali už v řádném termínu. Případné přeplatky za obědy budou řešeny na konci školního roku podle aktuálního zůstatku.

Platby za obědy a školkovné posílejte  bezhotovostně na účet školní jídelny: 115-5694500247/0100

Informační systém školní jídelny

Odkaz na internetových stránkách najdete v sekci Jídelna nebo se přihlašujte přímo na: www.misocz.cz/jidelna/zsprusanky. Samotné přihlašování a odhlašování obědů bude možné přes webové stránky, kde můžete také sledovat aktuální stav konta. Ten si prosím pečlivě hlídejte, aby se nestávalo, že budou děti bez oběda.

K přihlášení do objednávkového systému je potřeba ID (váš variabilní symbol bez 99 na začátku) a heslo, kterým je pro všechny slovo "heslo". To si pak při prvním přihlášení v systému změníte. V případě potíží s přihlášením se obraťte na vedoucí školní jídelny.

Odhlašování obědů

bude možné vždy nejpozději do 14:00 předchozího dne, tedy tak, jak je to nastaveno dosud. Odhlašovat budete přes informační systém! V mimořádných případech (dítě onemocní přes víkend), je možné odhlásit ten den do 7:00, ale pouze telefonicky přímo vedoucí v jídelně (rodič zároveň musí dítě ještě odhlásit ve školce a škole, paní vedoucí nebude předávat informace dál).

Stále navíc platí možnost vyzvednutí zaplaceného oběda v den, kdy dítě onemocní. Obědy se vydávají v čase 11.00-11.15, je možné nechat během dopoledne v jídelně jídlonosič označený jménem a třídou dítěte a pak si ho s obědem vyzvednout.

Kontakt na jídelnu

Tel.: 518 374 157
E-mail: jidelna@zsprusanky.cz

Základní škola a Mateřská škola
PRUŠÁNKY
Školní 289, 696 21 Prušánky

Mateřská škola 518 374 159

Vedení školy 518 374 151

Školní jídelna 518 374 157

Školní družina 518 374 013

Hospodářka školy 518 374 379