Základní škola a Mateřská škola Prušánky

FB škola škola 518 374 379 školka školka 518 374 159 jídelna odhlášení obědu 722 979 235

Družina / Informace o družině

Naše Školní družina je součástí výchovně vzdělávacího systému a je zařízením školy. Zajišťuje žákům prvního stupně ZŠ mimoškolní vzdělávání v době před školním vyučováním a před odchodem domů nebo do jiných aktivit. Je určena dětem z 1-3. ročníku. (přednostně vždy dětem z 0. - 2. ročníku). Kapacita školní družiny je 75 dětí. 

Personální obsazení školní družiny:

1. oddělení -  Věra Hančíková (vedoucí vychovatelka)

2. oddělení - Iva Rosíková

3. oddělení - Lucie Budovičová

 

Činnost Školní družiny

Činnost je zaměřena na výchovu ke zdravému životnímu stylu, posilování komunikativních dovedností, brát odpovědnost za svoje chování, posilovat a formovat životní postoje. Činnost navazuje a hravou formou rozšiřuje osnovy prvního stupně ZŠ v oblastech výtvarné, pracovní, hudební, přírodovědné, estetické a tělovýchovné. Její hlavní náplní je však činnost odpočinková a relaxační.

Provoz Školní družiny

Ranní provoz :  6.30 – 7.40 

Odpolední provoz:  11.40 – 16.30

 

Poplatek za Školní družinu je 1 500,- Kč na celý školní rok a platí se v průběhu měsíců září / říjen.

Základní škola a Mateřská škola
PRUŠÁNKY
Školní 289, 696 21 Prušánky

Mateřská škola 518 374 159

Vedení školy 518 374 151

Školní jídelna 518 374 157

Školní družina 518 374 013

Hospodářka školy 518 374 379

Odhlášení obědů 722 979 235