Základní škola a Mateřská škola Prušánky

škola škola 518 374 379 školka školka 518 374 159 jídelna jídelna 518 374 157

Družina / Informace o družině

Naše Školní družina je součástí výchovně vzdělávacího systému a je zařízením školy. Zajišťuje žákům prvního stupně ZŠ náplń volného času v době před školním vyučováním a před odchodem domů nebo do jiných aktivit. Je určena dětem z 1- 4. třídy, vyjímečně dle počtu dětí i dětem z 5. třídy. Na naší škole jsou 2. samostatná oddělení.

První oddělení : ŠD 1 pod vedením vychovatelky p. Věry Hančíkové

Druhé oddělení: ŠD2 pod vedením p.učitelky z MŠ p. Ireny Málkové

Činnost Školní družiny

Činnost je zaměřena na výchovu ke zdravému životnímu stylu, posilování komunikativních dovedností, brát odpovědnost za svoje chování, posilovat a formovat životní postoje. Činnost navazuje a hravou formou rozšiřuje osnovy prvního stupně ZŠ v oblastech výtvarné, pracovní, hudební, přírodovědné, estetické a tělovýchovné. Její hlavní náplní je však činnost odpočinková a relaxační.

Provoz Školní družiny

Ranní provoz : od 6.30h – 7.35h

Odpolední provoz: od 11.40h – 16.15h

 

Poplatek za Školní družinu je 500,- Kč na celý školní rok a platí se v průběhu měsíců září / říjen.

Základní škola a Mateřská škola
PRUŠÁNKY
Školní 289, 696 21 Prušánky

Mateřská škola 518 374 159

Vedení školy 518 374 151

Školní jídelna 518 374 157

Školní družina 518 374 013

Hospodářka školy 518 374 379