Základní škola a Mateřská škola Prušánky

FB škola škola 518 374 379 školka školka 518 374 159 jídelna odhlášení obědu 722 979 235

Družina / Informace o družině

Školní družina je součástí výchovně vzdělávacího systému a je zařízením školy. Zajišťuje žákům prvního stupně ZŠ mimoškolní vzdělávání v době před začátkem a po skončení školního vyučování. Je určena dětem z 1. - 3. ročníku. (přednostně vždy dětem z 0. - 2. ročníku). 

 

Personální obsazení školní družiny:

1. oddělení -  Věra Hančíková (vedoucí vychovatelka)

2. oddělení - 

3. oddělení - 

 

Činnost Školní družiny

Činnost ŠD je zaměřena na výchovu ke zdravému životnímu stylu, posilování komunikativních dovedností, učit se odpovědnosti za svoje chování, posilovaní a formování pozitivního vztahu k životnímu prostředí i všemu živému kolem nás. Činnost ŠD navazuje a hravou formou rozšiřuje osnovy prvního stupně ZŠ v oblastech výtvarné, pracovní, hudební, přírodovědné, estetické a tělovýchovné. Její hlavní náplní je však činnost odpočinková a relaxační.

Provoz Školní družiny

Ranní provoz :          6.30 – 7.40 

Odpolední provoz:  11.40 – 16.30

 

Poplatek za Školní družinu stanovil zřizovatel školy obec Prušánky na 2 000,- Kč za celý školní rok. Platí se v průběhu měsíců září / říjen.

Základní škola a Mateřská škola
PRUŠÁNKY
Školní 289, 696 21 Prušánky

Mateřská škola 518 374 159

Vedení školy 518 374 151

Školní jídelna 518 374 157

Školní družina 518 374 013

Hospodářka školy 518 374 379

Odhlášení obědů 722 979 235