Základní škola a Mateřská škola Prušánky

škola škola 518 374 379 školka školka 518 374 159 jídelna jídelna 518 374 157

Školka / Informace o školce

„Školka plná pohody“

„Školka plná pohody“

Naše MŠ zahájila provoz 8.11.1967. Od 1.1.2003 byla MŠ zařazena pod Základní školu Prušánky, zřizovatelem je Obec Prušánky. Budova je mimo hlavní provoz, v klidném, bezprašném prostředí, okolo je velká zahrada, která je vybavena herní sestavou průlezek a houpaček. V současné době se chystá její rekonstrukce.

Ve školním roce 2017 - 2018 se v mateřské škole vzdělává 91 dětí. Děti jsou rozděleny do 5 tříd, z toho 4 jsou v budově MŠ a jedna v družině ZŠ. Třída „Koťátka“ a „Broučci“ jsou třídy předškoláků, třídy „Kačenky“, „Veverky“ a „Berušky“ jsou věkově smíšené od 3 do 5 let.

Pracuje zde 7 pedagogických pracovnic, 2 asistentky pedagoga a 2 provozní pracovnice. O přípravu svačin a obědů se starají 2 kuchařky.

Všeobecné informace pro rodiče

 

Prosíme o podepsání všech věcí!!!

 

Děti by měly zvládnout:

Poprvé v mateřské škole - jak dítěti pomoci?

Poprvé v mateřské škole - co byste nikdy neměli dělat ...

 

Informace k platbám školkovného a stravného najdete  zde.

Organizační uspořádání dne

Provoz školy je od 6:15 do 16:15 hodin.

6:15 – 7:30 scházení dětí do třídy „Kačenky“ v přízemí, po příchodu učitelek se děti rozchází do svých tříd
7:30 - 9:45 hry a činnosti ve skupinkách, komunitní kruh, tělovýchovná chvilka, řízené, individuální a skupinové činnosti dle vlastního plánu učitelky, začátek povinného předškolního vzdělávání v časovém rozmezí od 8.00hod.
8:30 – 8:50 hygiena, svačina
9:45 – 11:45 pobyt venku (při nepřízni počasí – náhradní činnost)
11:45 – 12:15 hygiena, společná příprava stolování, oběd
12:30 příprava na odpočinek, převlékání do pyžam, odpočinek
13:30 postupné vstávání, náhradní nespací aktivity, individuální hry, didaktické cílené činnosti pro předškolní děti
14:15 hygiena a svačina, odpolední zájmové činnosti a hry
15:15 děti se opět schází ve třídě „Kačenky“ a postupně se rozchází domů
16:15 budova MŠ se uzamyká

Školka se zamyká v 8.00 hod. a odemyká se ve 12.15hod. pro děti, které jdou po obědě domů. Odemyká se opět v 14.00 a uzamyká se po skončení pracovní doby – to je v 16.15hod. Individuální odchod je možný po domluvě s učitelkou. 

Uspořádání činností je rámcové s možností pružného přizpůsobení podmínkám a situacím v konkrétní třídě. Dodrženy musí být intervaly mezi jídlem, pitný režim a potřeba odpočinku.

Organizační uspořádání dne ve třídě „Broučci“ (odloučená třída v budově ZŠ)

Provoz třídy je od 6:45 do 15:45 hodin.

6:45 - 9:45 scházení dětí, volné hry, řízené, individuální a skupinové činnosti dle vlastního plánu učitelky, začátek povinného předškolního vzdělávání v časovém rozmezí od 8.00hod.
8:15 - 8:45 hygiena, svačina
9:45 - 11:45 pobyt venku (při nepřízni počasí – náhradní činnost)
11:45 - 12:15 hygiena, společná příprava stolování, oběd
12:30 příprava na odpočinek, převlékání do pyžam, odpočinek
13:30 postupné vstávání, náhradní nespací aktivity, individuální hry, didaktické cílené činnosti pro předškolní děti
14:15 hygiena a svačina, odpolední zájmové činnosti a hry, postupné rozcházení dětí domů

Pokud se do této doby děti nerozejdou, jsou převedeny do družinové třídy, kde s nimi pracuje pí. vychovatelka Věra Hančíková podle ŠVP pro MŠ dokud se děti nerozejdou.

Režim dne je flexibilní k potřebám dětí a učitelka ho uzpůsobuje vzhledem k podmínkám a situacím. Dodržován je pouze odstup mezi jídly a pitný režim.

 

 

Základní škola a Mateřská škola
PRUŠÁNKY
Školní 289, 696 21 Prušánky

Mateřská škola 518 374 159

Vedení školy 518 374 151

Školní jídelna 518 374 157

Školní družina 518 374 013

Hospodářka školy 518 374 379