Základní škola a Mateřská škola Prušánky

FB škola škola 518 374 379 školka školka 518 374 159 jídelna odhlášení obědu 722 979 235

Školka / Informace o školce

„Školka plná pohody“

„ŠKOLKA VŠEMI SMYSLY, ROZUMEM A SRDCEM"

Naše MŠ zahájila provoz 8. 11. 1967. Od 1. 1. 2003 byla MŠ zařazena pod Základní školu Prušánky, jejímž zřizovatelem je Obec Prušánky.

Budova se nachází v okrajové části obce mimo hlavní provoz v klidném prostředí. Okolo se rozprostírá velká zahrada, která se v roce 2019 ve spolupráci se zřizovatelem školy upravila na přírodní zahradu a slouží tak k enviromentální výchově dětí a je mimo stávající herní soustavu průlezek a houpaček doplněna o přírodní prvky.

Pracujeme podle školního vzdělávacího programu „Školka všemi smysly, rozumem a srdcem“ a od škol. roku 2019/2020 usilujeme o vzdělávání dětí podle programu „Začít spolu“. Program využívá především podnětného prostředí, z toho důvodu jsou třídy rozděleny do jednotlivých center aktivit a vzdělávací činnost je plánována do těchto center na základě individuálních potřeb dětí. Děti v programu dostávají možnost volby takových úkolů, na které stačí. S touto svobodnou volby je však spojena také odpovědnost za splnění daného úkolu. Cílem je zohledňovat schopnosti, znalosti a zájmy dětí. Vést je ke schopnosti celoživotního učení, samostatnosti a spolupráce.

Rozdělení tříd: 

► V současné době má mateřská škola 5 tříd:

 

Informace k platbám školkovného a stravného najdete  zde. 

Denní program:

Provoz školky je od 6:00 do 16:00 hodin.

6:00 - 7:00 

 Scházení všech dětí ve třídě Kačenky, spontánní hry dle volby dětí 

7:00         

 Rozcházení dětí do jednotlivých tříd. 

Průběžně

od 7:00

 Pohybové a relaxační aktivity; ranní kruh; didakticky zacílené činnosti frontální, skupinové, individuální; práce s pravidly; práce v centrech aktivit, hodnotící kruh.

 Začátek povinného předškolního vzdělávání v časovém rozmezí od 8:00hod. 

8:20 - 8:45  Hygiena a svačina
9:30 – 11:45  Převlékání, pobyt venku (při nepřízni počasí  - náhradní činnost).
11:45 - 12:15  

 Hygiena a společná příprava na stolování, oběd.

12:15 

 Příprava na odpočinek, převlékání do pyžam a odpočinek dětí, klidové aktivity pro děti se sníženou potřebou spánku.

13:45  Průběžné vstávání, hygiena a svačina. 
14:15  Odpolední zájmové hry a činnosti dětí, didaktické cílené činnosti pro předškolní děti, postupné rozcházení dětí.
16:00  Budova MŠ se uzamyká

Školka se zamyká v 8.15 hod. a odemyká se ve 12.15hod. pro děti, které jdou po obědě domů. Odemyká se opět v 14.00 a uzamyká se po skončení pracovní doby – to je v 16.00 hod. Individuální odchod je možný po domluvě s paní učitelkou. 

Uspořádání činností je rámcové s možností pružného přizpůsobení podmínkám a situacím v konkrétní třídě. 

 

 

 

Základní škola a Mateřská škola
PRUŠÁNKY
Školní 289, 696 21 Prušánky

Mateřská škola 518 374 159

Vedení školy 518 374 151

Školní jídelna 518 374 157

Školní družina 518 374 013

Hospodářka školy 518 374 379

Odhlášení obědů 722 979 235