Základní škola a Mateřská škola Prušánky

FB škola škola 518 374 379 školka školka 518 374 159 jídelna jídelna 518 374 157

Školka / Informace o školce

„Školka plná pohody“

„Školka všemi smysly, rozumem a srdcem“

Naše MŠ zahájila provoz 8. 11. 1967. Od 1. 1. 2003 byla MŠ zařazena pod Základní školu Prušánky, jejímž zřizovatelem je Obec Prušánky.

Budova se nachází v okrajové části obce mimo hlavní provoz v klidném, bezprašném prostředí. Okolo se rozprostírá velká zahrada, která se v roce 2019 ve spolupráci se zřizovatelem školy upravila na přírodní zahradu a slouží tak k enviromentální výchově dětí a je mimo stávající herní soustavu průlezek a houpaček doplněna o nové přírodní prvky.

Ve školním roce 2019 - 2020 se v mateřské škole vzdělává 91 dětí. Děti jsou rozděleny do 5 tříd, z toho 4 jsou v budově MŠ a jedna v družině ZŠ. Pracuje zde 10 pedagogických pracovnic, 1 asistentka pedagoga a 2 provozní pracovnice. O přípravu svačin a obědů se starají 2 kuchařky.

Pracujeme podle školního vzdělávacího programu „Školka plná pohody“ a od škol. roku 2019/2020 usilujeme o vzdělávání dětí podle programu Začít spolu, jímž jsme se inspirovali. Program využívá především podnětného prostředí, a tak třídy jsou nově rozděleny do jednotlivých center aktivit a vzdělávací činnost je plánována do těchto center na základě individuálních potřeb dětí. Děti v programu dostávají možnost volby takových úkolů, na které stačí. S touto svobodnou volby je však spojena také odpovědnost za splnění daného úkolu. Cílem je zohledňovat schopnosti, znalosti a zájmy dětí. Vést je ke schopnosti celoživotního učení, samostatnosti a spolupráce.

Všeobecné informace pro rodiče:

Informace k platbám školkovného a stravného najdete  zde.

Denní program 

Provoz školy je od 6:15 do 16:15 hodin.

6:15 – 7:30

scházení všech dětí do třídy „Kačenky“ v přízemí, spontánní hry dle volby dětí 

7:30 - 7:45

rozcházení dětí do jednotlivých tříd 

7:45

pohybové a relaxační aktivity, ranní kruh, didakticky zacíleené činnosti frontální, skupinové, individuální dle vlastního plánu učitelky dané třídy, práce s pravidly, práce v centrech aktivit, hodnotící kruh - do odchodu na pobyt venku. Začátek povinného předškolního vzdělávání v časovém rozmezí od 8:00hod. 

8:20 - 8:45 hygiena, svačina
9:45 – 11:45  převlékání, pobyt venku (při nepřízni počasí  - náhradní činnost) 
11:45 - 12:15 hygiena a společná příprava na stolování, oběd 
12:15 - 13:15 příprava na odpočinek, převlékání do pyžama a odpočinek dětí 
13:15 - 14:00 průběžné vstávání, klidové akivity pro děti se sníženou potřebou spánku
14:00 odpolední zájmové hry a činnosti dětí, didaktické cílené činnosti pro předškolní děti, postupné rozcházení dětí 
16:15 budova MŠ se uzamyká

Školka se zamyká v 8.00 hod. a odemyká se ve 12.15hod. pro děti, které jdou po obědě domů. Odemyká se opět v 14.00 a uzamyká se po skončení pracovní doby – to je v 16.15hod. Individuální odchod je možný po domluvě s učitelkou. 

Uspořádání činností je rámcové s možností pružného přizpůsobení podmínkám a situacím v konkrétní třídě. Dodrženy musí být intervaly mezi jídlem, pitný režim a potřeba odpočinku.

Denní program ve třídě „Broučci“ (odloučená třída v budově ZŠ)

Předškolní třída: Tř. učitelky: Alexandra Nesvadbová & Aneta Malacková.

Provoz třídy je od 6:15 do 16:15 hodin.

6:15  scházení všech dětí ve třídě "Broučci ", spontánní hry dle volby dětí 
od 7:45  

pohybové a relaxační aktivity, ranní kruh, didakticky zacíleené činnosti frontální, skupinové, individuální dle vlastního plánu učitelky dané třídy, práce s pravidly, práce v centrech aktivit, hodnotící kruh - do odchodu na pobyt venku. Začátek povinného předškolního vzdělávání v časovém rozmezí od 8:00hod. 

8:20 - 8:45 hygiena, svačina ve školní jídelně 
9:45 - 11:45

převlékání, pobyt venku (při nepřízni počasí  - náhradní činnost) 

11:45 - 12:15 hygiena a oběd ve školní jídelně
12:15 - 13:15

příprava na odpočinek, převlékání do pyžama a odpočinek dětí

13:15 - 14:00

průběžné vstávání, klidové akivity pro děti se sníženou potřebou spánku

14:00 - 16:15

odpolední zájmové hry a činnosti dětí, didaktické cílené činnosti pro předškolní děti, postupné rozcházení dětí 

              Režim dne je flexibilní k potřebám dětí a učitelka ho uzpůsobuje vzhledem k podmínkám a situacím. Dodržován je pouze odstup mezi jídly a pitný režim.

 

 

Základní škola a Mateřská škola
PRUŠÁNKY
Školní 289, 696 21 Prušánky

Mateřská škola 518 374 159

Vedení školy 518 374 151

Školní jídelna 518 374 157

Školní družina 518 374 013

Hospodářka školy 518 374 379