Základní škola a Mateřská škola Prušánky

FB škola škola 518 374 379 školka školka 518 374 159 jídelna odhlášení obědu 722 979 235

Škola / ZŠ a MŠ Prušánky

Naše škola je úplnou základní školou s devíti postupnými ročníky. Její součástí je i mateřská škola, školní družina a školní jídelna.

Pro výchovně vzdělávací práci využíváme světlé třídy vybavené moderním nábytkem i audiovizuální technikou. Výuka je také realizována v odborných učebnách – jazykové, počítačové, přírodopisné a fyzikální.

Od roku 2003 jsme zařazeni do projektu s ekologickým zaměřením a získali jsme titul EKOŠKOLA. Na zahradě naší školy máme také vybudovanou učebnu v přírodě. Pro sportovní aktivity škola využívá tělocvičnu i víceúčelové hřiště. V prostorách školní zahrady jsou umístěny prvky sloužící ke cvičení, hrám i relaxaci.

Na naší škole je široká nabídka zájmové činnosti, která je doplněna o možnost navštěvovat i Hudební, taneční a výtvarnou školu, jejímž zřizovatelem je Obec Prušánky a výuka probíhá v prostorách ZŠ.

Naše škola je spádovou školou pro obec Josefov, je kapacitně dostačující.

Základní škola a Mateřská škola
PRUŠÁNKY
Školní 289, 696 21 Prušánky

Mateřská škola 518 374 159

Vedení školy 518 374 151

Školní jídelna 518 374 157

Školní družina 518 374 013

Hospodářka školy 518 374 379

Odhlášení obědů 722 979 235