Základní škola a Mateřská škola Prušánky

FB škola škola 518 374 379 školka školka 518 374 159 jídelna odhlášení obědu 722 979 235

Školka / Informace pro rodiče

Logopedické chvilky v MŠ

Logopedická prevence v naší mateřské škole

Od září do ledna probíhala ve všech třídách logopedická prevence se všemi dětmi v rámci logopedických chvilek – tj: různé dechové cvičení, artikulační cvičení, nápodoba zvuků (procvičování hlásek), procvičování jemné i hrubé motoriky, cvičení s prsty a jiné cvičení. V rámci těchto log. chvilek byly vytipovány děti, které potřebují speciální péči odborného logopeda a děti, které zůstanou nadále v péči preventistek. Od druhého pololetí přibude k Evě Florusové také Radka Riedlová a budou pokračovat v logopedické prevenci v menších skupinkách. Logopedické chvilky tak budou každý den v jedné ze tříd, vždy od 9:30 do 9:45hod.  

Logopedické chvilky jsou zaměřeny na logopedickou prevenci a reedukaci řečových vad u dětí předškolního věku. Touto log. prevencí směřujeme k dosažení toho, aby před vstupem do ZŠ byla u dětí rozvinuta řeč ve všech jazykových rovinách. Logopedická prevence zahrnuje: dechové a artikulační cvičení, nápodoba zvuků, rozcvičení mluvidel, správnou skladbu vět, gramatickou správnost řeči, rozvíjení souvislého vyjadřování a vedení dialogu, rozvoj sluchového i zrakového vnímání, rozvoj hrubé i jemné motoriky.

V případě rady nebo konzultace se nebojte obrátit na učitelky. 

Fotogalerie

Základní škola a Mateřská škola
PRUŠÁNKY
Školní 289, 696 21 Prušánky

Mateřská škola 518 374 159

Vedení školy 518 374 151

Školní jídelna 518 374 157

Školní družina 518 374 013

Hospodářka školy 518 374 379

Odhlášení obědů 722 979 235