Základní škola a Mateřská škola Prušánky

FB škola škola 518 374 379 školka školka 518 374 159 jídelna odhlášení obědu 722 979 235

Školka / Informace pro rodiče

Logopedická prevence v MŠ

V průběhu září bude opět v naší MŠ probíhat logopedická prevence. Do prosince bude probíhat ve všech třídách se všemi dětmi v rámci logopedických chvilek – tj: různé dechové cvičení, artikulační cvičení, nápodoba zvuků (procvičování hlásek), procvičování jemné i hrubé motoriky, cvičení s prsty a jiné cvičení. V rámci těchto log. chvilek logopedická preventistka vytipuje děti, které potřebují speciální péči odborného logopeda a dětí, které zůstanou nadále v péči preventistky v rámci MŠ a budou pokračovat v logopedické prevenci v menších skupinkách.

Logopedické chvilky jsou zaměřeny na logopedickou prevenci a reedukaci řečových vad u dětí předškolního věku. Touto log. prevencí směřujeme k dosažení toho, aby před vstupem do ZŠ byla u dětí rozvinuta řeč ve všech jazykových rovinách. Logopedická prevence zahrnuje: dechové a artikulační cvičení, nápodoba zvuků, rozcvičení mluvidel, správnou skladbu vět, gramatickou správnost řeči, rozvíjení souvislého vyjadřování a vedení dialogu, rozvoj sluchového i zrakového vnímání, rozvoj hrubé i jemné motoriky.

 

V případě konzultace nebo rady se obraťte na logopedickou preventistku Evu Florusovou (Martinkovou).

Fotogalerie

Základní škola a Mateřská škola
PRUŠÁNKY
Školní 289, 696 21 Prušánky

Mateřská škola 518 374 159

Vedení školy 518 374 151

Školní jídelna 518 374 157

Školní družina 518 374 013

Hospodářka školy 518 374 379

Odhlášení obědů 722 979 235