Základní škola a Mateřská škola Prušánky

FB škola škola 518 374 379 školka školka 518 374 159 jídelna odhlášení obědu 722 979 235

Školka / Informace pro rodiče

Logopedická prevence v naší MŠ

V  naší MŠ probíhaly od října 2018 do ledna 2019 ve všech třídách se všemi dětmi logopedické chvilky, které jsou zaměřeny na logopedickou prevenci a reedukaci řečových vad u dětí předškolního věku. Touto logopedickou prevencí směřujemek dosažení toho, aby před vstupem do ZŠ byla u dětí rozvinuta řeč ve všech jazykových rovinách. Logopedická prevence zahrnuje: dechové a artikulační cvičení, nápodoba zvuků, rozcvičení mluvidel, správnou skladbu vět, gramatickou správnost řeči, rozvíjení souvislého vyjadřování a vedení dialogu, rozvoj sluchového i zrakového vnímání, rozvoj hrubé i jemné motoriky. V rámci těchto logopedických chvilek byly vytipovány děti, které potřebují speciální péči odborného logopeda a děti, které zůstanou nadále v péči preventistkyv rámci MŠ a budou pokračovat v logopedické prevenci.

Třída Berušky: doporučena návštěva logopeda 8 dětem
(z toho 5 dětí již začalo chodit k logopedovi).

Třída Broučci: doporučen návštěva logopeda 4 dětem
(z toho 2 děti již začaly chodit k logopedovi).

Třída Kačenky: doporučena návštěva logopeda 4 dětem, 8 dětí nadále zůstává v péči logopedické preventistky.

Třída Koťátka: doporučena návštěva logopeda 3 dětem,
10 dětí nadále zůstává v péči log.preventistky.

Třída Veverky: doporučena návštěva logopeda taktéž 3 dětem,
11 dětí nadále zůstává v péči log.preventistky.

Od února 2019 probíhá nadále logopedická prevence, ale ve skupinkách s menším počtem dětí ze třídy Kačenky, Koťátka a Veverky. Předškoláci jsou již v péči logopeda nebo logopedickou péči nepotřebují.

 

Logopedická preventistka - Martinková Eva DiS.

V případě zájmu o konzultaci se na mě můžete kdykoliv obrátit.

Fotogalerie

Základní škola a Mateřská škola
PRUŠÁNKY
Školní 289, 696 21 Prušánky

Mateřská škola 518 374 159

Vedení školy 518 374 151

Školní jídelna 518 374 157

Školní družina 518 374 013

Hospodářka školy 518 374 379

Odhlášení obědů 722 979 235