Základní škola a Mateřská škola Prušánky

FB škola škola 518 374 379 školka školka 518 374 159 jídelna odhlášení obědu 722 979 235

Školka / Informace pro rodiče

Poděkování rodičům v MŠ

Milí rodiče,

děkujeme Vám za vyjádření vašich námětů, postojů, názorů a nápadů, které jste uvedli v dotazníkovém šetření na přelomu září a října. Jsme uprímně rádi, že většině z Vás záleží na prostředí, ve kterém tráví Vaše děti nemalou část času, ceníme si Vašich postřehů, které nás mohou posunout zase o kousek dál při tvorbě kvalitního prostředí pro Vaše děti. Jak z dotazníků vyplynulo, někteří z Vás jste dokonce ochotni školce finanční a i nefinanční cestou pomoci. Pokud toto stále platí, budem rádi pokud se obrátíte přímo na vedení mateřské školy.

 

Vedení ZŠ a MŠ Prušánky

 

Základní škola a Mateřská škola
PRUŠÁNKY
Školní 289, 696 21 Prušánky

Mateřská škola 518 374 159

Vedení školy 518 374 151

Školní jídelna 518 374 157

Školní družina 518 374 013

Hospodářka školy 518 374 379

Odhlášení obědů 722 979 235