Základní škola a Mateřská škola Prušánky

FB škola škola 518 374 379 školka školka 518 374 159 jídelna jídelna 518 374 157

Škola / Ranní semináře 8:00 - 9:30 / 2. stupeň

Konverzace z anglického jazyka

Konverzace z anglického jazyka

Cílem konverzace z anglckého jazyka je především rozšíření a upevnění znalostí v mluvené podobě v rámci běžných každodenních situací. 

Přihlášení žáci:

 • Eliška Blechová - 7. ročník
 • Veronika Křiváková - 7. ročník
 • Jan Koller - 7. ročník
 • Dominika Křiváková - 7. ročník
 • Tereza Látová - 7. ročník
 • Lucie Výletová - 7. ročník
 • Vendula Tlachová - 6. ročník
 • Nikola Mrlíková - 6. ročník
 • Šimona Omelka - 7. ročník
 • Štěpán Salajka - 7. ročník
Konverzace z německého jazyka

Konverzace z německého jazyka

Cílem konverzace z německého jazyka je rozšíření znalostí v mluvené i psané podobě jazyka od úplných začátků až po mírně pokročilou úroveň. Žák získá základní schopnost komunikovat s německy mluvícími lidmi na běžná témata a vytvoří si odrazový můstek pro případné další zdokonalování své němčiny na střední škole.

Přihlášení žáci:

 • Samuel Štěpanovský - 6. ročník
Ekologický seminář

Ekologický seminář

Ekologický seminář je předmět, který se zaměřuje na rozšíření znalostí týkajících se životního prostředí, vztahů  mezi jeho jednotlivými složkami a postavení člověka v ekosystémech. Poskytuje žákům hlubší přírodovědné a ekologické vědomosti a dovednosti.

Přihlášení žáci:

 • Anežka Blechová - 7. ročník
 • Michaela Salčáková - 7. ročník
 • Eva Ratajová - 7. ročník
Příprava pokrmů

Příprava pokrmů

Obsahem předmětu je zprostředkování činností z praktického života žáků ve školním prostředí. Předmět je zaměřen na praktické vaření, na ekonomickou stránku domácnosti, na chování při stolování, na aranžování jídelního stolu pro různé příležitosti, na zvládnutí obsluhy kuchyňských spotřebičů. Žáci využívají při výuce cvičnou kuchyni. Dovednosti, které si žáci v předmětu osvojí, jsou užitečné pro jejich budoucí praktický život a případnou profesní orientaci. Žáci zde dostávají prostor pro osvojení si pracovních postupů při přípravě pokrmů a provozu kuchyně.

Přihlášení žáci:

 • Kateřina Váňová - 7. ročník
 • Karolína Pšovská - 7. ročník
 • Karolína Salajková - 7. ročník
 • Anna Letochová - 6. ročník
 • Jan Jaroš - 7. ročník
 • Václav Salajka - 7. ročník
 • Jakub Weissberger - 7. ročník
 • Emily Maršálková - 6. ročník
 • Pavlína Sedláčková - 6. ročník
 • Anna Poláchová - 6. ročník
 • Jana Görlichová - 6. ročník
 • Daniel Šůrek - 7. ročník
 • Adam Veselý - 7. ročník
 • Bianca Nováková - 6. ročník
 • Jan Šimek - 7. ročník
 • Kateřina Slezáková - 6. ročník
Polytechnika

Polytechnika

Předmět Polytechnika rozvíjí kreativitu, technickou představivost a posiluje manuální dovednost. Cílem je vytvoření několika projektů kombinujících robotickou stavebnici, jednoduché elektronické obvody a běžně dostupné materiály. Během školního roku žáci sestaví a naprogramují vlastní inteligentní roboty a zkonstruují například most, labyrint nebo katapult. Na těchto projektech se žáci naučí dovednostem, jako jsou základy technického výkresu, pájení a programování.

ZDE se podívejte, co vás v tomto novém předmětu čeká:-)

Přihlášení žáci:

 • Dominik Kankia - 6. ročník
 • Jan Gajda - 6. ročník
 • Václav Malhocký - 6. ročník
 • Radek Ostřížek - 6. ročník
 • Tereza Bušková - 6. ročník
 • Martin Imrich - 6. ročník
 • Tomáš Salajka - 6. ročník
 • Kateřina Poláchová - 6. ročník
 • Soňa Slavíková - 6. ročník
 • Alec Máté - 6. ročník
 • Dominik Osička - 6. ročník
 • Jan Košut - 6. ročník
 • Alexandr Doležal - 6. ročník
 • Martin Bílek - 6. ročník
 • Martin Šimčík - 6. ročník

Přihlášení
Konverzace z anglického jazyka

Přihl. jméno:
Heslo:

Pokud si nepamatujete své přihlašovací údaje, kontaktujte vašeho třídního učitele.

Přihlášení
Konverzace z německého jazyka

Přihl. jméno:
Heslo:

Pokud si nepamatujete své přihlašovací údaje, kontaktujte vašeho třídního učitele.

Přihlášení
Ekologický seminář

Přihl. jméno:
Heslo:

Pokud si nepamatujete své přihlašovací údaje, kontaktujte vašeho třídního učitele.

Přihlášení
Příprava pokrmů

Přihl. jméno:
Heslo:

Pokud si nepamatujete své přihlašovací údaje, kontaktujte vašeho třídního učitele.

Přihlášení
Polytechnika

Přihl. jméno:
Heslo:

Pokud si nepamatujete své přihlašovací údaje, kontaktujte vašeho třídního učitele.

Základní škola a Mateřská škola
PRUŠÁNKY
Školní 289, 696 21 Prušánky

Mateřská škola 518 374 159

Vedení školy 518 374 151

Školní jídelna 518 374 157

Školní družina 518 374 013

Hospodářka školy 518 374 379