Základní škola a Mateřská škola Prušánky

FB škola škola 518 374 379 školka školka 518 374 159 jídelna odhlášení obědu 722 979 235

Škola / Ranní semináře 8:00 - 9:30 / 2. stupeň

Pracovní činnosti

Pracovní činnosti

Volitelný předmět bude zaměřený na zvýšení manuální zručnosti v různých oborech. V rámci
předmětu se žáci naučí zhotovit výrobek z různých druhů materiálu přesně podle nákresu,
vyzkouší si drobné údržbářské úkony v domácnosti a něco dobrého si i uvaří. Podle zájmu
skupiny zařadíme i šití na šicím stroji.
V rámci tohoto předmětu využijeme spolupráci s ISŠ Hodonín a navštívíme jejich odborné
dílny, kde si vyzkouší pracovat pod dohledem mistrů odborného výcviku.

Přihlášení žáci:

 • Lai Duong - 7. ročník
 • Hosaja Jakub - 8. ročník
 • Nešpor Tobiáš - 8. ročník
 • Bujáček Václav - 8. ročník
 • Jakub Tománek - 7. ročník
 • Rezvan Dima Vasil - 7. ročník
 • Koller Ondřej - 8. ročník
 • Jeřábek Luboš - 8. ročník
Biologická praktika

Biologická praktika

Předmět pro nadšence a milovníky přírody, kde se mimojiné prakticky seznámíte s:

- Mikroskopováním (základy) – vytváření přechodných i trvalých preparátů
Pokožka cibule, průřez stonek, list, průduchy, trichomy


- Prvoci - vytváření a pozorování nálevu a prvoků v něm.

- Sinice – tvorba modelu a pozorování

- Hydrobiologický průzkum vod a určování jejich čistoty na základě bioindikátorů (vodních
bezobratlých živočichů). 


- Korýši – vaření krevety, pokus s kultivací artemia salina a mikroskopování

 - Hmyz s proměnou dokonalou a nedokonalou – kultivace motýlů – housenka - kukla –
dospělec, motýli x strašilky.


- Pitva ryby a mikroskopování šupiny a rybích krvinek


- Obojživelníci v ohrožení .

- Poznávání jednotlivých druhů obojživelníků u nás i ve světě. Šípové žáby a využití jejich jedu.


- Jedovatí živočichové - poznávání jedovatých zvířat 


- Existence a funkce zoologických zahrad a vytváření vlastní fiktivní zoologické zahrady.


- Simulace krevních skupin a antigenů (srážení krve při použití špatné krevní skupiny)


- Mykologické praktikum – pozorování a mikroskopování hub, pozorování jejich stavby.


- Pokusy z fyziologie rostlin (vodivá pletiva, důkaz chlorofylu, působení ethylenu, funkce
průduchů)


-  Rostliny – praktické využití v kuchyni – jedlé plevele, účinky a tvorba léčivých
preparátů bylinek – měsíčkové mast, tinktura, sušení bylin tvarohová pomazánka, jedlé květy
na dezert, bylinkové čaje


- Jedovaté rostliny a masožravé rostliny – pozorování a pokus s krmením masožravé rostliny

Přihlášení žáci:

 • Eliška Přikrylová - 7. ročník
 • Štěpán Hlavatý - 7. ročník
 • Adéla Bravencová - 7. ročník
 • Klímová Veronika - 8. ročník
 • Veronika Šimková - 7. ročník
 • Vlková Barbora - 8. ročník
 • Nikos Görlich - 7. ročník
 • Adam Veselý - 7. ročník
 • Pšovská Ema - 8. ročník
 • Simona Hnátková - 7. ročník
 • Mazuchová Aneta - 8. ročník
 • Gazdíková Marie - 8. ročník
Robotika

Robotika

Předmět je určený především pro nadšence do technologií, kteří mají trpělivost a rádi se učí řešit technické problémy. Výsledkem vaší snahy bude robot, který bude reagovat na světlo, pohyb, barvy, nebo vzdálenost a pokud ho správně naprogramujete, tak si poradí i s nejrůznějšími nástrahami. Abyste to zvládli, seznámíme se nejdříve s pojmy algoritmus, diagram a blokový program. Při programování budeme využívat robotickou platformu programu Scratch, který už znáte z hodin informatiky. Bude následovat vytvoření trasy plné překážek, zamyslíme se nad logikou našeho budoucího programu pro zvládnutí trasy a vrhneme se na stavbu robota. Nejvíce času budeme programovat, zkoušet efektivnější způsoby zápisu algoritmu a vylaďovat nedostatky. Pokud tedy chcete funkčního robota bez námahy a hned, tak tento předmět pro vás není vhodný. Díky tomuto předmětu však získáte představu o tom, co programování obnáší a také velkou radost z každého pokroku, kterého v programování robota dosáhnete!

Přihlášení žáci:

 • Procházka Daniel - 8. ročník
 • Výleta Jiří - 8. ročník
 • Pospíšil Petr - 8. ročník
 • Netík Denis - 8. ročník
 • Zděnek Chvátal - 7. ročník
 • Rostislav Košut - 7. ročník
 • Daniel Jan - 8. ročník
 • Adam Zhříval - 7. ročník
 • Denis Bílík - 7. ročník
 • Tomáš Tesařík - 7. ročník
 • Švasta David - 8. ročník
 • Matěj Melchrt - 7. ročník
Konverzace v anglickém jazyce s rodilým mluvčím

Konverzace v anglickém jazyce s rodilým mluvčím

Pro všechny, kteří si chtěji zdokonalit mluvený projev v angličtině. Výuka bude probíhat pouze s rodilým mluvčí, takže na češtinu zapomeňte! :)

Přihlášení žáci:

 • Sedláček Patrik - 8. ročník
 • Chludilová Sandra - 8. ročník
 • Martin Košut - 7. ročník
 • Mráková Lucie - 8. ročník
 • Tobiáš Toman - 7. ročník
 • Lukáš Maršálek - 7. ročník
 • Tomáš Mazuch - 7. ročník
 • Mikuláš Vašíček - 7. ročník
 • Aneta Kujová - 7. ročník
 • Paličková Daniela - 8. ročník
 • Kotásková Anna - 8. ročník
 • Karolína Zvědělíková - 7. ročník

Přihlášení
Pracovní činnosti

Přihl. jméno:
Heslo:

Pokud si nepamatujete své přihlašovací údaje, kontaktujte vašeho třídního učitele.

Přihlášení
Biologická praktika

Přihl. jméno:
Heslo:

Pokud si nepamatujete své přihlašovací údaje, kontaktujte vašeho třídního učitele.

Přihlášení
Robotika

Přihl. jméno:
Heslo:

Pokud si nepamatujete své přihlašovací údaje, kontaktujte vašeho třídního učitele.

Přihlášení
Konverzace v anglickém jazyce s rodilým mluvčím

Přihl. jméno:
Heslo:

Pokud si nepamatujete své přihlašovací údaje, kontaktujte vašeho třídního učitele.

Základní škola a Mateřská škola
PRUŠÁNKY
Školní 289, 696 21 Prušánky

Mateřská škola 518 374 159

Vedení školy 518 374 151

Školní jídelna 518 374 157

Školní družina 518 374 013

Hospodářka školy 518 374 379

Odhlášení obědů 722 979 235