Základní škola a Mateřská škola Prušánky

FB škola škola 518 374 379 školka školka 518 374 159 jídelna odhlášení obědu 722 979 235

Škola / Informace od školy pro žáky / 9. třída

ANGLIČTINA – OBĚ SKUPINY

Homework:

WB p. 43 ex. 7, 8

WB p.84 B Our house, Places, Furniture – slovíčka označit, naučit

Do vyhledávače zkopírovat odkaz- poslech EXTRA- part 1

https://www.youtube.com/watch?v=k89GF-i_Eyg&list=PLdYSWqTrWP2jyqWIdjsATbrb11uN_BMrF&index=1

 

( Pro lepší pochopení:

Did you get…? Dostala jsi…?

I told you…   Řekla jsem ti…

It´s finished.  Je konec.

Don´t cry.    Neplač

Drop it.   Upusť to.

Bill =účet, parcel= balík, penpals= kamarád přes dopisování, muscles=svaly, borrow= vypůjčit si, forget= zapomenout, show= ukázat, properly=pořádně,

Is it clear? Je to jasné?

Nobody=nikdo, touch= dotknout se, strange= divný,zvláštní,  brought= přinesl )

 

paní učitelka Hančíková

Fotogalerie

Základní škola a Mateřská škola
PRUŠÁNKY
Školní 289, 696 21 Prušánky

Mateřská škola 518 374 159

Vedení školy 518 374 151

Školní jídelna 518 374 157

Školní družina 518 374 013

Hospodářka školy 518 374 379

Odhlášení obědů 722 979 235