Základní škola a Mateřská škola Prušánky

FB škola škola 518 374 379 školka školka 518 374 159 jídelna odhlášení obědu 722 979 235

Škola / Informace od školy pro žáky / Pro všechny

Den Země

   Den Země

   V pátek 26. dubna jsme oslavili Den Země vycházkou do přírody. Okruh vedl cyklostezkou přes Nechory a zpět do školy. Jako už tradičně žáci cestou plnili úkoly na deseti stanovištích, kde si prověřili své znalosti ze života zvířat, chování v přírodě, ze zdravovědy, vyzkoušeli si rozeznávání různých vůní, třídění odpadů, orientace v přírodě podle buzoly, rozdělat oheň a také poznat vlajky našich nejbližších sousedních států. Program na stanovištích si zodpovědně nachystali žáci sedmého a osmého ročníku. 
   Aby bylo i něco dobrého na zub, připravily nám paní kuchařky těsto na “hady”, které si děti opekly na ohni. O rozdělání ohně se postaral pan školník a žáci osmého ročníku. Velké množství hadů uválela děvčata sedmého ročníku a paní učitelkou Procházkovou.
   V  době čekání na odchod na trasu si žáci mohli zahrát na hřišti různé hry, vyzkoušet chůzi na chůdách nebo zaskákat na trampolíně. To všechno pro děti nachystal pan učitel Kotlařík ve spolupráci s žáky sedmého ročníku.
   O bezpečnost žáků a hladký průběh na stanovištích pečovali naši učitelé O. Nuzík, M. Ošlejšková a S. Fronek.
Do oslav Dne Země se zapojili i naši nejmenší ze školky. Na pěti stanovištích prověřili jejich znalosti naši deváťáci ve spolupráci s paními učitelkami.
  Velké poděkování patří všem, kteří se podíleli na přípravě celé akce i všem učitelům a asistentkám, kteří absolvovali s žáky celý program. Poděkování patří také vedení školy, které nám zajistilo bezpečný pohyb v blízkosti staveniště. Pro zdar akce bylo důležité i pěkné počasí.
M. Kurková

Fotogalerie

Základní škola a Mateřská škola
PRUŠÁNKY
Školní 289, 696 21 Prušánky

Mateřská škola 518 374 159

Vedení školy 518 374 151

Školní jídelna 518 374 157

Školní družina 518 374 013

Hospodářka školy 518 374 379

Odhlášení obědů 722 979 235