Základní škola a Mateřská škola Prušánky

K centrum Ekoškola FB škola škola 518 374 379 školka školka 518 374 159 jídelna jídelna 518 374 157

Škola / Informace pro rodiče

Oznámení o volbách do Školské rady

Ředitel ZŠ a MŠ Prušánky, okres Hodonín, příspěvkové organizace,

vyhlašuje dne 16. 12. 2019 volby do Školské rady z řad zákonných zástupců.

Volby proběhnou ve čtvrtek 9. 1. 2020 v rámci třídních schůzek ve vestibulu školy

 

Do pondělí 6. 1. 2020 mohou zákonní zástupci předložit řediteli školy návrhy na kandidáty na členství v školské radě.

 

Školská rada vykonává své působnosti podle § 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání.

Školskou radu zřizuje zřizovatel a stanoví počet jejích členů. Třetinu školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí pedagogičtí pracovníci školy a třetinu volí zákonní zástupci žáků.

Členem školské rady nemůže být ředitel školy. Školská rada je tříčlenná. Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen zákonnými zástupci žáků nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy. Pedagogický pracovník školy nemůže být zvolen za člena školské rady této školy zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky a studenty ani jmenován zřizovatelem nebo ředitelem školy. Funkční období členů školské rady je tři roky.

Základní škola a Mateřská škola
PRUŠÁNKY
Školní 289, 696 21 Prušánky

Mateřská škola 518 374 159

Vedení školy 518 374 151

Školní jídelna 518 374 157

Školní družina 518 374 013

Hospodářka školy 518 374 379