Základní škola a Mateřská škola Prušánky

FB škola škola 518 374 379 školka školka 518 374 159 jídelna odhlášení obědu 722 979 235

Škola / Informace pro rodiče

Provoz školní jídelny od 1. března

Školní jídelna je i nadále v provozu, žáci ZŠ a děti z MŠ na distanční výuce mají možnost vyzvednutí obědů do nerezových jídlonosičů. Při vyzvedávání obědů je nutno dodržovat veškará nařízení a při vyzvedávání obědů (zadní rampa)  mít po celou dobu nasazenou ochranu dýchacích cest. U žáků do 15 let stačí chrurgická rouška, ostatní dospělé osoby musí mít  respirátor.Toto nařízení je nutno dodržet bez výjimky. 

Vyzvednutí obědu bude možné osobně u zadního do školní kuchyně v tomto čase:

10:30 – 11: 15 (1. – 4. ročník + předškoláci)

11:15 – 12:00 ( 5. – 9. ročník)

Obědy je nutno přihlásit na www.strava.cz!

Fotogalerie

Základní škola a Mateřská škola
PRUŠÁNKY
Školní 289, 696 21 Prušánky

Mateřská škola 518 374 159

Vedení školy 518 374 151

Školní jídelna 518 374 157

Školní družina 518 374 013

Hospodářka školy 518 374 379

Odhlášení obědů 722 979 235