Základní škola a Mateřská škola Prušánky

FB škola škola 518 374 379 školka školka 518 374 159 jídelna odhlášení obědu 722 979 235

Škola / Informace pro rodiče

Souhrn aktuálních pravidel pro provoz ZŠ i MŠ od 1. září

1. Vstup do budovy základní i mateřské školy je pro všechny cizí účastníky včetně rodičů povolen pouze s rouškou.

2. Nebude vyžadováno prohlášení o bezinfekčnosti.

3. U chronicky nemocných dětí či alergiků s přetrvávajícími příznaky jako je rýma a kašel, potvrzuje praktický lékař pro děti a dorost, že se nejedná o infekční onemocnění. Potrzení odevzdávají děti třídnímu učiteli co nejdříve. 

4. Rodič neposílá do školy/školky dítě s příznaky infekčního onemocnění (pokud se dítě už ráno necítí dobře, mělo by zůstat v každém případě doma!!!).

5. V případě podezření na výskyt infekčního onemocnění (nejen covid-19) u dítěte, škola/školka kontaktuje zákonného zástupce. Ten má povinnost si dítě v co nejkratší čase vyzvednout (prosíme rodiče o telefonickou dostupnost sebe, případně jiného rodinného příslušníka).

6. V případě, že si rodiče vyzvedávají děti podle bodu 5, kontaktují dětského lékaře, aby rozhodl o dalším postupu.

7. Ranní vstup do budovy školy je žákům umožněn bez omezení (nový rozpis přestávek najdete ZDE)

8. Děti si po vstupu do školy důkladně umyjí ruce mýdlem, popř. provedou desinfekci rukou a následně dodržují hygienu rukou po celou dobu pobytu ve škole/školce.

9. V případě výskytu onemocnění COVID 19, škola/školka informuje rodiče o opatřeních ze strany KHS.

10. Škola/školka není sama povinna KHS kontaktovat.

11. Pokud je z důvodu karantény nebo mimořádných opatření znemožněna přítomnost více než poloviny žáků/dětí třídy, poskytuje škola vzdělávání distančním způsobem (v případě MŠ u dětí, pro které předškolní vzdělávání povinné).

12. O způsobu distanční výuky a způsobech jejího hodnocení škola/školka informuje zákonné zástupce.

13. Škola/školka v rámci distančního vzdělávání individuálně přistupuje k materiálním možnostem dětí.

14. Distanční výuka je uzákoněna, tedy je povinná!

15. Provoz školní jídelny bude probíhat s dodržováním doporučených hygienických pravidel (odchod na oběd bude probíhat standardně dle rozvrhu).

16. Provoz školní družiny bude probíhat bez omezení.

17. Škola/školka se bude řídit aktuálními epidemiologickými opatřeními a nařízením vlády.

18. Veškeré aktuální informace a změny budou zveřejňovány na webu školy.

Kompletní Manuál MŠMT najdete níže ke stažení.

Soubory ke stažení

PDF
Manuál pro školy (1428 kB)

Fotogalerie

Základní škola a Mateřská škola
PRUŠÁNKY
Školní 289, 696 21 Prušánky

Mateřská škola 518 374 159

Vedení školy 518 374 151

Školní jídelna 518 374 157

Školní družina 518 374 013

Hospodářka školy 518 374 379

Odhlášení obědů 722 979 235