Základní škola a Mateřská škola Prušánky

FB škola škola 518 374 379 školka školka 518 374 159 jídelna odhlášení obědu 722 979 235

Škola / Ekoškola

Plán ekotýmu 2021/22

A

 

Akce:

Úkoly:

Termín:

Zodpovídá:

Splněno/nesplněno

Nevyhovující koše na směsný odpad ve třídách

Napsat žádost + foto

Do 28.1.2022

Justy, David, Zuzy

 

Založit informační sociální síť

Založit účet, dávat příspěvky

Konec listopadu

Lukáš, Ondra, Sofi, Štěpán

Účet založen

Akce „Ze starého nové“

Reklama: plakáty, web, blog, výstava

březen

Sam, Kačka, helenka, Dan

 

Odpadky kolem školy

Osvěta ve třídách

únor

Zbyňa, Anička, Luboš, Lucka

 

Problematika zemědělství - Prušánky

Beseda s p. Zimákem

Únor – dle dohody

M. Kurková

 

Nákup papíru na kopírování ve škole

Zjistit, kde škola nakupuje, jaká je spotřeba, možnosti úspor

Do dubna

Luboš, Zuzy, David

 

Kontrola třídění odpadů ve třídách

Pravidelná kontrola a zápis

Celý rok

Anička, Lucka

Kontrola třídění odpadů ve třídách

Kontrola spotřeby energií a vody

Spolupráce s panem školníkem, vždy na konci měsíce

Celý rok

Ondra, Justy

 

Výzva - „Týden bez obalů“

Na web, v blogu, na kabelovce,..

květen

Sam, Kačka

 

Základní škola a Mateřská škola
PRUŠÁNKY
Školní 289, 696 21 Prušánky

Mateřská škola 518 374 159

Vedení školy 518 374 151

Školní jídelna 518 374 157

Školní družina 518 374 013

Hospodářka školy 518 374 379

Odhlášení obědů 722 979 235