Základní škola a Mateřská škola Prušánky

FB škola škola 518 374 379 školka školka 518 374 159 jídelna odhlášení obědu 722 979 235

Škola / Ekoškola

1. schůzka ekotýmu

1. schůzka ekotýmu – 24. 9. 2020

 

Přítomni:

Helena, Dan, Ondra, Lukáš, Štěpán, Lucka, Anička, Kačka, Sam, Karoli, Šimon, p. uč. Kurková a Kotlánová

Program:

          1) Kampaň obyčejného hrdinství – výběr ze sedmi možností, jak přispět k zlepšení života na Zemi: - členové ekotýmu předají informace ve třídách

                            - p. uč. Kotlánová vyrobí s 7. třídou ve Vv propagační plakát

                            - p. uč. Kurková vloží informace na web školy a facebook školy

                            - termín pro akci je stanoven na týden od 12. 10. do 18. 10.

         2) Výsadba stromků a keřů na školní pozemek: - V říjnu se uskuteční po domluvě s vedením školy a panem Buškem, jako odborným poradcem, brigáda – 7. třída

         3) Celoroční úkol ekotýmu: - omezení produkce odpadů

                                                           - zvažujeme výrobu sáčků na pečivo ze záclon s logem – pomoc místních důchodkyň – zjistí M. Kurková

                                                           - kontrola svačin na 1. stupni – procenty vyjádřit, kolik svačin bylo bez zbytečných obalů – 7. třída, výpočty – 8. třída

                                                           - kontrola množství zbytků ve školní jídelně – 9. třída

                                                           - výsledky budou zveřejněny v místním rozhlase – 8. třída

                                                           - výroba Eko-loga – konzultovat s p. uč. Trechovou

                                                           - pořizování fotodokumentace: Lukáš a Štěpán – 6. tř.

Závěr:  Další schůzka v listopadu – hodnocení Kampaně

        

Základní škola a Mateřská škola
PRUŠÁNKY
Školní 289, 696 21 Prušánky

Mateřská škola 518 374 159

Vedení školy 518 374 151

Školní jídelna 518 374 157

Školní družina 518 374 013

Hospodářka školy 518 374 379

Odhlášení obědů 722 979 235