Základní škola a Mateřská škola Prušánky

FB škola škola 518 374 379 školka školka 518 374 159 jídelna odhlášení obědu 722 979 235

Škola / Důležité informace

Úprava školního řádu s účinností od 11. 4. 2024

Vážení rodiče,

dne 9. 4. 2024 byla pedagogickou radou projednána a jednomyslně odsouhlasena úprava školního řádu týkající se mobilních telefonů a jiných komunikačních zařízení, které budou mít žáci po dobu vyučování uloženy v uzamykatelných šatních skříňkách.

Tuto úpravu školního řádu Školská rada při ZŠ a MŠ Prušánky schválila s účinností od 11. 4. 2024.

Žáci při příchodu do budovy školy komunikační zařízení odloží do svých šatních skříněk a uzamknou. Použít je budou moci po odchodu z budovy. Pokud máte obavy o ztrátu či odcizení zařízení, doporučujeme je do školy vůbec nenosit.

K tomuto opatření jsme dospěli po opakovaných stížnostech na nedodržování dosavadních pravidel, především ve vyšších ročnících. Rozhodnutí je to mnohokrát konzultované a diskutované, po sdílení zkušeností z dalších škol.

U žáků pozorujeme prvky závislosti na těchto zařízení. Jejich časté používání je klasifikováno jako oficiální závislost. Kyberšikana je závažný problém, s jejímž řešením se potýkají všechny školy. Většina kyberšikany probíhá na sociálních sítích a v případě řešení této problematiky na půdě školy se k ní musíme také vyjadřovat a podnikat určitá opatření. Existuje řada dalších důvodů, jako např. focení a sdílení testů, neoprávněné nahrávání dalších osob, finanční odškodňování za morální újmu při publikování na internetu, narušení přirozené komunikace mezi žáky, porušování autorských práv a další.

Možnost využívání digitálních technologií je pro žáky dostatečná v podobě školních tabletů a notebooků.

Bude-li mít žák vážnou potřebu Vás kontaktovat, může požádat třídního učitele, asistenta pedagoga, vychovatelku či jiného zaměstnance školy. V důležitých případech (nevolnost, úraz, nějaký problém) Vás bude stejně jako dosud vždy kontaktovat telefonicky škola.

Děkujeme za Vaše pochopení a podporu.

Mgr. Lucie Králová, ředitelka školy

Fotogalerie

Základní škola a Mateřská škola
PRUŠÁNKY
Školní 289, 696 21 Prušánky

Mateřská škola 518 374 159

Vedení školy 518 374 151

Školní jídelna 518 374 157

Školní družina 518 374 013

Hospodářka školy 518 374 379

Odhlášení obědů 722 979 235