Robinsoni ve škole<br /> (16. 5. 2017)

Robinsoni ve škole
(16. 5. 2017)

Děti páté třídy v letošním roce sáhly ve své mimočítankové četbě po dobrodružné literatuře. Oblíbeným dětským hrdinou se stal Robinson Crusoe. Abychom se o spisovateli dověděli co nejvíce, pozvali jsme na společnou besedu pani knihovnici Milenu Hromkovou. Ta nám připomněla děj nejen krátkou filmovou ukázkou, ale i připravenými reprodukcemi knižních ilustrací. Vyprávěla nám i o spisovateli Denielu Defoe i Josefu V. Plevovi, který Robinsona převyprávěl. Děti se společně pustily do kvízu…

Trkmanka <br /> (3. 5. – 5. 5. 2017)

Trkmanka
(3. 5. – 5. 5. 2017)

Ve středu v deset hodin jsme dojeli do Velkých Pavlovic a ubytovali se na Ekocentru Trkmanka. Hned na první pohled to bylo super! Po ubytování jsme zašli do infocentra pro letáčky s úkoly na naučné stezce velkých Pavlovic. Po obědě jsme se dověděli spoustu zajímavých věcí o netopýrech. Na druhý den dopoledne jsme lovili v rybníce larvy různého hmyzu a odpoledne jsme se vrhli na naučnou stezku, která má více než 10 km.…

Den Země<br/>(28. 4. 2017)

Den Země
(28. 4. 2017)

Na pátek 28. dubna jsme naplánovali v rámci Dne Země výsadbu různých okrasných keřů, ovocných stromů a květin a přesazování květin ve škole. Počasí nám vůbec nepřálo. Přesto jsme naši brigádu museli uskutečnit, neboť byly nakoupeny všechny rostliny. Měli jsme naplánovanou i společnou práci s pracovníky OÚ při výsadbě ovocných stromů. Proto někteří z nás byli pověřeni držením deštníků a ostatní pilně pracovali.  Úspěšně jsme všechno vysadili i přesto, že nám velmi…

Angličtina s rodilým mluvčím

Angličtina s rodilým mluvčím

V březnu proběhl na naší škole projekt Výuka s rodilým mluvčím. Škola spolupracuje s jazykovou školou MORAVIA, která zajišťuje školené lektory z anglicky mluvících zemí. Naši školu navštívili dva lektoři: David Warman z Kanady a Giorgio Machiavelli z USA. Výuka probíhala ve dvouhodinovém bloku každý den. V týdnu od 20. – 24. března na I. stupni (3.- 5. třída) a v týdnu od 27.- 31. března na II. stupni (6.- 9.…

Lužická laťka <br /> (23. 3. 2017)

Lužická laťka
(23. 3. 2017)

Jako každý rok i letos jsme se vypravili do Lužic na tradiční skokanské závody. Je poznat, že se nám mění složení tříd a to se i promítá do počtu a kvality závodníků. A nejen v atletických soutěžích. Máme na škole třídy, kdy je více dětí zainteresováno v umělecké zájmové činnosti nebo se daly na dráhu rybářů a pak nám chybí další sportovci k reprezentaci školy. V loňském roce nám vyšla „sportovní“ třída, kde nebyl…

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) bylo zřízeno na základě vyhlášky č. 197/2016 o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních § 7 – Škola. Pracovat začalo v tomto školním roce, tj. od 1. 9. 2016. ŠPP podléhá ředitelce školy. Hlavním cílem práce ŠPP je poskytovat kvalitní poradenské služby učitelům, žákům i jejich rodičům zejména v oblasti výchovy a vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami, v oblasti péče o žáky nadané,…

Beseda o šikaně <br /> (27. 2. 2017 )

Beseda o šikaně
(27. 2. 2017 )

V pondělí 27. 2. 2017 se v jídelně ZŠ uskutečnila zajímavá beseda na téma ŠIKANA. Tato akce se konala ve spolupráci školy a SRPDŠ, které pozvalo na tuto besedu metodičku prevence PPP Břeclav Mgr. Helenu Adamusovou. Přítomní rodiče i pedagogové vyslechli zajímavé informace o tomto tématu. Paní magistra se zabývala tenkou hranicí mezi dětským škádlením a šikanou, vymezila základní pojmy i nastínila možnosti řešení. Ze své praxe uváděla zajímavé postřehy i situace,…

Lyžařský kurz <br />(13. – 18. 2. 2017)

Lyžařský kurz
(13. – 18. 2. 2017)

Náš lyžařský kurz začal v pondělí 13. února. Po naložení všech našich zavazadel, kterých nebylo málo (podle našich maminek jich málo bylo), jsme v půl deváté vyrazili od školy. Cesta uběhla rychle. Jeli jsme do Skiparku Filipov na Javořině. Než jsme se nadáli, vykládali jsme lyže u svahu. Odtud jsme pokračovali k hotelu Filipov, kde jsme byli následující týden ubytovaní. Po prozkoumání pokojů jsme šli na svah, kde jsme se rozdělili do skupin…

Veselé zoubky v 1. třídě <br/> (8. 2. 2017)

Veselé zoubky v 1. třídě
(8. 2. 2017)

Toto je název soutěže, do které nás přihlásila p. učitelka. Nebyli jsme mezi vybranými školami, ale celé zadání soutěže jsme úspěšně absolvovali. Navázali jsme na naše téma v prvouce  Zdraví. Dozvěděli jsme se, z čeho se skládá zub, jak roste, jak se mají správně zoubky čistit, jak dlouho, jak se správně stravovat, abychom si zuby nepoškozovali. Za odměnu jsme dostali od drogerie dm balíček, ve kterém měl každý dětský kartáček…

Vzpomínka na celý život – ples SRPDŠ<br /> (4. 2. 2017)

Vzpomínka na celý život – ples SRPDŠ
(4. 2. 2017)

Psalo se 4. 2. 2017. Na Prušánky pomalu začala padat tma. Toho večera se měly zúročit všechny čtvrteční večery na tanečních, úterní a čtvrteční nacvičování ve škole, chození v mrazu po Prušánkách a Josefově hodiny dohadování se. Byl to večer naší polonézy, v kalendáři kulturních akcí zapsané jako tradiční ples SRPDŠ. Žáci 9. třídy začali krásně oblečení přicházet na kulturní dům. Kluci v černém s růžovým motýlkem a krásné holky s nádhernými šaty. Za atmosféry…