Ze života školy

Cesty za poznáním  – Hvězdárna a planetárium Brno

Cesty za poznáním – Hvězdárna a planetárium Brno

Další zastávkou za poznáním byla návštěva Hvězdárny a planetária v Brně. Na tu jsme pozvali naše menší kamarády z mateřské školy. Společně jsme obdivovali hvězdnou oblohu a spoustu zajímavých souhvězdí. Dětem se moc líbila pohádka Zvířátka ve vesmíru. Díky zvířátkům...

číst více

Cesty za poznáním – VIDA park Brno

V letošním školním roce se naši žáci 1. třídy zapojili do projektu Prvňáci v říši vědy. Je to program, který se uskutečnil za podpory hejtmana Jihomoravského kraje. Děti měly možnost účastnit se dvou zajímavých exkurzí a výukových programů. Ve čtvrtek 2. 11.2017 jsme...

číst více
Dýňobraní v mateřské škole

Dýňobraní v mateřské škole

Letošní svátek dýní, nebo-li dýňobraní, v mateřské škole se konal 12. října 2017. Počasí nám nakonec přálo a zahradní slavnost mohla začít. Šikovní rodiče i prarodiče přinesli strašáky, skřítky a podzimníčky vyrobené z dýní a jiných přírodnin. Jiní naopak vyráběli až...

číst více
Soutěž o logo školy

Soutěž o logo školy

Donedávna naše škola neměla logo, které by ji reprezentovalo. Nový pan ředitel Mgr. Jakub Horňák dal možnost studentům toto chybějící logo školy navrhnout. Žáci od 3. třídy do 9. třídy podali skvostné výkony. Z každé třídy se vybraly ty nejlepší a po jejich vystavení...

číst více
Štafetový běh Boba Zháňala v Hruškách 2017

Štafetový běh Boba Zháňala v Hruškách 2017

Dne 11. října 2017 se již tradičně konal v Hruškách štafetový běh o pohár Boba Zháňala. Letos to byl 19. ročník a zúčastnili se ho vybraní žáci od 2 do 5 třídy. Všichni naši žáci podali skvělé běžecké výkony. Na bednu to sice nestačilo, ale vybojovali jsme krásné páté...

číst více

Prvňáčci v říši vědy (4. 9. 2017)

Je pondělí 4. září. Den, kdy prvňáčci poprvé nesou své nové aktovky a usedají do svých školních lavic. Děti si ve známém prostředí vybírají místa a s napětím očekávají zvonění. Po krátkém společném přivítání děti pozdravil a přivítal i pan ředitel Jakub Horňák a také...

číst více

Naše sobotní setkání (2. 9. 2017)

Prázdniny rychle uběhly a děti se začaly pomalu chystat do školy. Většina z dětí se těší na své kamarády a na vzájemné povídání o prožitém prázdninovém dobrodružství. Budoucí prvňáčky čeká nové prostředí školy i třídy, spolužáci i paní učitelka. Abychom jim ve škole...

číst více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) bylo zřízeno na základě vyhlášky č. 197/2016 o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních § 7 – Škola. Na škole působí od 1. 9. 2016. ŠPP podléhá řediteli školy. Hlavním cílem práce ŠPP je poskytovat kvalitní...

číst více

Pozvánky

Napište nám

7 + 15 =