Rozhodnutí o přijetí na školní rok 2017/2018

Z kapacitních důvodů bylo možné přijmout 24 dětí (viz níže). O přijetí rozhoduje spádovost, věk dítěte a pořadí podaných přihlášek. Doklad – Rozhodnutí o přijetí do MŠ si můžete vyzvedávat průběžně od 25. 5. 2017 v ZŠ u ředitelky školy, případně v kanceláři hospodářky školy od 7.30 hodin. Na základě zápisu dětí o MŠ ve dnech 9. – 10. 5. 2017 pro školní rok 2017/2018 byly přijaty děti pod čísly…

Robinsoni ve škole<br /> (16. 5. 2017)

Robinsoni ve škole
(16. 5. 2017)

Děti páté třídy v letošním roce sáhly ve své mimočítankové četbě po dobrodružné literatuře. Oblíbeným dětským hrdinou se stal Robinson Crusoe. Abychom se o spisovateli dověděli co nejvíce, pozvali jsme na společnou besedu pani knihovnici Milenu Hromkovou. Ta nám připomněla děj nejen krátkou filmovou ukázkou, ale i připravenými reprodukcemi knižních ilustrací. Vyprávěla nám i o spisovateli Denielu Defoe i Josefu V. Plevovi, který Robinsona převyprávěl. Děti se společně pustily do kvízu…

Trkmanka <br /> (3. 5. – 5. 5. 2017)

Trkmanka
(3. 5. – 5. 5. 2017)

Ve středu v deset hodin jsme dojeli do Velkých Pavlovic a ubytovali se na Ekocentru Trkmanka. Hned na první pohled to bylo super! Po ubytování jsme zašli do infocentra pro letáčky s úkoly na naučné stezce velkých Pavlovic. Po obědě jsme se dověděli spoustu zajímavých věcí o netopýrech. Na druhý den dopoledne jsme lovili v rybníce larvy různého hmyzu a odpoledne jsme se vrhli na naučnou stezku, která má více než 10 km.…

Den Země<br/>(28. 4. 2017)

Den Země
(28. 4. 2017)

Na pátek 28. dubna jsme naplánovali v rámci Dne Země výsadbu různých okrasných keřů, ovocných stromů a květin a přesazování květin ve škole. Počasí nám vůbec nepřálo. Přesto jsme naši brigádu museli uskutečnit, neboť byly nakoupeny všechny rostliny. Měli jsme naplánovanou i společnou práci s pracovníky OÚ při výsadbě ovocných stromů. Proto někteří z nás byli pověřeni držením deštníků a ostatní pilně pracovali.  Úspěšně jsme všechno vysadili i přesto, že nám velmi…

Angličtina s rodilým mluvčím

Angličtina s rodilým mluvčím

V březnu proběhl na naší škole projekt Výuka s rodilým mluvčím. Škola spolupracuje s jazykovou školou MORAVIA, která zajišťuje školené lektory z anglicky mluvících zemí. Naši školu navštívili dva lektoři: David Warman z Kanady a Giorgio Machiavelli z USA. Výuka probíhala ve dvouhodinovém bloku každý den. V týdnu od 20. – 24. března na I. stupni (3.- 5. třída) a v týdnu od 27.- 31. března na II. stupni (6.- 9.…

Lužická laťka <br /> (23. 3. 2017)

Lužická laťka
(23. 3. 2017)

Jako každý rok i letos jsme se vypravili do Lužic na tradiční skokanské závody. Je poznat, že se nám mění složení tříd a to se i promítá do počtu a kvality závodníků. A nejen v atletických soutěžích. Máme na škole třídy, kdy je více dětí zainteresováno v umělecké zájmové činnosti nebo se daly na dráhu rybářů a pak nám chybí další sportovci k reprezentaci školy. V loňském roce nám vyšla „sportovní“ třída, kde nebyl…

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) bylo zřízeno na základě vyhlášky č. 197/2016 o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních § 7 – Škola. Pracovat začalo v tomto školním roce, tj. od 1. 9. 2016. ŠPP podléhá ředitelce školy. Hlavním cílem práce ŠPP je poskytovat kvalitní poradenské služby učitelům, žákům i jejich rodičům zejména v oblasti výchovy a vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami, v oblasti péče o žáky nadané,…

Beseda o šikaně <br /> (27. 2. 2017 )

Beseda o šikaně
(27. 2. 2017 )

V pondělí 27. 2. 2017 se v jídelně ZŠ uskutečnila zajímavá beseda na téma ŠIKANA. Tato akce se konala ve spolupráci školy a SRPDŠ, které pozvalo na tuto besedu metodičku prevence PPP Břeclav Mgr. Helenu Adamusovou. Přítomní rodiče i pedagogové vyslechli zajímavé informace o tomto tématu. Paní magistra se zabývala tenkou hranicí mezi dětským škádlením a šikanou, vymezila základní pojmy i nastínila možnosti řešení. Ze své praxe uváděla zajímavé postřehy i situace,…

Lyžařský kurz <br />(13. – 18. 2. 2017)

Lyžařský kurz
(13. – 18. 2. 2017)

Náš lyžařský kurz začal v pondělí 13. února. Po naložení všech našich zavazadel, kterých nebylo málo (podle našich maminek jich málo bylo), jsme v půl deváté vyrazili od školy. Cesta uběhla rychle. Jeli jsme do Skiparku Filipov na Javořině. Než jsme se nadáli, vykládali jsme lyže u svahu. Odtud jsme pokračovali k hotelu Filipov, kde jsme byli následující týden ubytovaní. Po prozkoumání pokojů jsme šli na svah, kde jsme se rozdělili do skupin…