Setkání prvňáčků (27. 8. 2016)

Setkání prvňáčků (27. 8. 2016)

A je to tu. Poslední srpnová sobota a to je ten pravý čas našeho setkávání s novými prvňáky. Tak jako vždy i letos je setkání inspirováno příběhem nebo pohádkou. Letos jsem sáhla po klasice – O perníkové chaloupce. S příchodem prvních dětí a jejich rodičů bylo cítit napětí a obavy, co je tady čeká. Více ze strany rodičů než dětí. Ty se hned zapojily do práce. A protože perníková chaloupka je z perníku, i ony…

Výlet za odměnu (27. 9. 2016)

V naší škole se každoročně pořádá soutěž ve třídění odpadu. Je připravena pro děti od 1. do 6. třídy. A kdo správně třídění odpadků ve třídách hodnotí? Jsou to členové Ekotýmu – žáci 8. a 9. třídy, kteří přichází do jednotlivých tříd a prohlédnou koš na papír, plasty a koš na směsný odpad. Děti odpadky třídit umí, proto je i bodové pořadí tříd v posledních letech velmi vyrovnané. V loňském školním roce zvítězila…

Příprava dalších Týmečků

Týmečky je uskupení, které funguje 15 let na ZŠ a věnuje se outdoorovým aktivitám, prostřednictvím kterých se snaží napomáhat rozvoji sociálních dovedností dětí, kreativitě i sebepoznání. Pro každou třídu, která prošla Týmečky, byl sestaven speciální program s jedinečným ústředním motivem. Součástí kurzů byly také adrenalinové aktivity, jako jsou vysoká lana nebo rafty. Je potěšitelné, že kurzů se pravidelně účastnily celé třídy. Památkou jim potom bylo DVD. V současné době je…

Rozloučení s žáky deváté třídy (29. 6. 2016)

Rozloučení s žáky deváté třídy (29. 6. 2016)

V naší škole se stalo již tradicí, že se žáci deváté třídy účastní slavnostního rozloučení v obřadní síni Obecního úřadu v Prušánkách. Pan starosta Ing. L. Zahradník jim do dalších studijních let popřál hodně štěstí a úspěchů. Připomněl jim také, aby nezapomínali na rodnou obec a rádi se do Prušánek a Josefova vraceli. Žáci se podepsali do pamětní knihy obce a z rukou pana starosty převzali malý upomínkový dárek. Dalšími hosty setkání byly p.…

Výlet Buchlov – Modrá (9. 6. 2016)

Výlet Buchlov – Modrá (9. 6. 2016)

Školní výlet vždy znamená konec školního roku. Letos jsme se vypravili žáci 4. a 5. třídy zopakovat si vlastivědné učivo, tedy jeho dějepisnou část, do praxe. Na hrad Buchlov se všichni těšili. Byl vidět už z dálky. Děti překvapilo, že musí do hradu vyjít do prudkého kopce. A pak se od paní průvodkyně dozvěděly, proč tomu tak bylo. Prohlédli jsme si celý hrad, vyslechli si mnoho pověstí. Děti nejvíce zaujala pověst o…

Výlet do Kunovic a na hrad Buchlov (1. 6. 2016)

Výlet do Kunovic a na hrad Buchlov (1. 6. 2016)

V uplynulém školním roce se naši druháci a třeťáci vydali na výlet společně a to přímo na Den dětí, 1. června 2016. Cílem jejich cesty bylo muzeum letectví v Kunovicích a pak také hrad Buchlov. Cesta autobusem probíhala příjemně a už po hodině jsme vystupovali blízko kunovického muzea, ve kterém jsme si prohlédli více než 20 letadel různých typů. Na letadla jsme si mohli nejen sáhnout, ale některá jsme si mohli…

Prvňáci ve včelím království (6. 5. 2016)

Prvňáci ve včelím království (6. 5. 2016)

Alespoň jednou do roka se děti zúčastňují programů v různých ekocentrech. My jsme si tentokrát vybrali téma Za tajemstvím včel, které pro nás připravilo ekocentrum Trkmanka ve Velkých Pavlovicích. Ocenili jsme příjemné a moderně vybavené zázemí, kde se děti formou různých aktivit seznámili se životem včel. A že se nám tam opravdu líbilo, dokazují i následující fotografie.

Recitační soutěž (22. 3. 2016)

Recitační soutěž (22. 3. 2016)

O březnu se říká, že je to měsíc knihy. U nás ve škole je to termín konání recitační soutěže žáků 1. stupně. Už od února se zájemci hlásí do soutěže a vybírají se vhodné básničky. Mladším pomáhají s výběrem rodiče nebo paní učitelky, ti starší si už vybírají sami. A pak se piluje a opravuje, aby to dopadlo na výbornou. František Hrubín nebo Jaroslav Seifert by se asi divili, kolik šikovných…

Dopravní hřiště (8. 3. 2016)

Dopravní hřiště (8. 3. 2016)

Začátkem druhého pololetí jsme dostali nabídku na moderní verzi dopravního hřiště. Možnosti sestavení hřiště byly nejenom venku, ale také v tělocvičně. 8. března počasí rozhodlo za nás. Dopravní hřiště jsme si vyzkoušeli v tělocvičně školy. Při příchodu do tělocvičny čekali na děti dva ,,přísní policisté“. Ti dětem ukázali celé dopravní hřiště, zopakovali s nimi všechny dopravní značky, dopravní situace a hurá na to. Děti zasedly nejen do krásných elektrických autíček…

Nezbedná pohádka (3. 2. 2016)

Nezbedná pohádka (3. 2. 2016)

V kalendáři je 3. února a my společně se všemi dětmi vyrážíme na divadelní představení. Jezdíme každý rok a divadla se snažíme střídat. Letos naše volba padla na Slovácké divadlo v Uherském Hradišti. Vybrali jsme si Nezbednou pohádku na motivy J. Lady, která byla trochu upravená, aby odpovídala možnostem divadla, ale hlavně, aby zaujala děti. A tak se v pohádce objevil Kašpárek, Honza, ustrašený drak a sportem posedlá princezna Máňa. Na pódiu se…