Aktuality

Rozhodnutí o přijetí na školní rok 2017/2018

Z kapacitních důvodů bylo možné přijmout 24 dětí (viz níže). O přijetí rozhoduje spádovost, věk dítěte a pořadí podaných přihlášek. Doklad – Rozhodnutí o přijetí do MŠ si můžete vyzvedávat průběžně od 25. 5. 2017 v ZŠ u ředitelky školy, případně v kanceláři hospodářky školy od 7.30 hodin. Na základě zápisu dětí o MŠ ve dnech 9. – 10. 5. 2017 pro školní rok 2017/2018 byly přijaty děti pod čísly…

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) bylo zřízeno na základě vyhlášky č. 197/2016 o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních § 7 – Škola. Pracovat začalo v tomto školním roce, tj. od 1. 9. 2016. ŠPP podléhá ředitelce školy. Hlavním cílem práce ŠPP je poskytovat kvalitní poradenské služby učitelům, žákům i jejich rodičům zejména v oblasti výchovy a vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami, v oblasti péče o žáky nadané,…