Základní škola a Mateřská škola Prušánky

škola škola 518 374 379 školka školka 518 374 159 jídelna jídelna 518 374 157

Školka / Informace pro rodiče

Grafomotorika

Pro úspěšný vstup budoucího žáčka do školy a jeho osvojení si psaní, je nezbytné, aby ruka, kterou bude psát, byla uvolněná a připravená. Od ledna bude probíhat grafomotorický kurz, který je určen vytipovaným dětem, které mají podle třídní učitelky grafomotorické obtíže. Je nezbytné, aby se tohoto kurzu zúčastnili společně s dětmi i jejich rodiče a doma podle pokynů pí. učitelky nadále s dětmi pracovali

Lektorkou kurzu je pí. uč. Alexandra Nesvadbová.

První seznamovací hodina se uskuteční:

v pondělí 21. 1. v 15:00hod. ve třídě „Broučků“ (družina ZŠ),

kde Vám budou předány veškeré informace

Fotogalerie

Základní škola a Mateřská škola
PRUŠÁNKY
Školní 289, 696 21 Prušánky

Mateřská škola 518 374 159

Vedení školy 518 374 151

Školní jídelna 518 374 157

Školní družina 518 374 013

Hospodářka školy 518 374 379