Základní škola a Mateřská škola Prušánky

FB škola škola 518 374 379 školka školka 518 374 159 jídelna jídelna 518 374 157

Školka / Informace pro rodiče

"Předškoláček" - příprava na školní docházku pro předškolní děti

Úvodní hodina se bude konat 9. 10. 2018 v 15:30 ve třídě Veverek.

 

Cílem těchto setkání je připravovat děti hravou formou na školní práci, rozvíjet jejich schopnosti a dovednosti důležité pro úspěšné zvládnutí školní výuky.

Důležité je, aby se programu zúčastnily i rodiče nebo prarodiče dětí (alespoň z většiny).

Využijte této možnosti, dozvědět se, jak nejlépe dítěti pomoci zvládnout nejen první třídu a dozvědět se, co je potřeba zlepšit nebo co naopak zvládá.

Předškoláček je v letošním roce zdarma.

Program tvoří 10 lekcí.

Každá lekce má svoji strukturu, kde se budou střídat činnosti rozvíjející:

 jemnou motoriku, grafomotoriku (uvolnění ruky, příprava na psaní)

 řeč a myšlení

 sluchové vnímání a paměť

 zrakové vnímání

 prostorovou pravolevou orientaci

 orientaci v čase

 početní představy

 soustředění

Základní škola a Mateřská škola
PRUŠÁNKY
Školní 289, 696 21 Prušánky

Mateřská škola 518 374 159

Vedení školy 518 374 151

Školní jídelna 518 374 157

Školní družina 518 374 013

Hospodářka školy 518 374 379