Základní škola a Mateřská škola Prušánky

FB škola škola 518 374 379 školka školka 518 374 159 jídelna jídelna 518 374 157

Školka / Informace pro rodiče

ZÁPIS dětí do mateřské školy - jak na to

Milí rodiče,

v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 škola v rámci opatření k organizaci zápisů ke předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022 uvádí, že zápisy budou probíhat  květnu a to bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců

 Uskuteční se v termínu dle školského zákona, tedy v termínech od 2. května 2021 do 16. května 2021.

 

Potřebné dokumenty

 

Podání žádosti

Výše uvedené dokumenty je možné doručit:

 

Kritéria pro přijetí k předškolnímu vzdělávání

1. Do mateřské školy se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, které dosáhnou do 31. 8. 2021 věku 5 let. (povinné předškolní vzdělávání)

2. Děti s trvalým bydlištěm v obci Prušánky a Josefov, které dosáhnou do 31. 8 2021 věku 3 let (příjímány jsou vždy od nejstarších po nejmladší až do úplného naplnění kapacity.)

 

Doplňující informace

1. O přijetí dětí do mateřské školy a o individuálním vzdělávání rozhoduje ředitel školy na základě přijímacího řízení, které se koná v určeném termínu pro následující školní rok.

2. Ředitel mateřské školy rozhoduje o stanovení zkušebního pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce od fyzického nástupu dítěte do mateřské školy.

3. Seznam přijatých dětí pod přiděleným registračním číslem bude zveřejněn na veřejně přístupném místě, tj. na webových stránkách mateřské školy, a to po dobu 15 dnů.

4. Ve školním roce 2021/2022 budou otevřeny 4 třídy mateřské školy. Provoz třídy "Broučci" v budově ZŠ bude od 1. 7. 2021 natrvalo ukončen.

 

Fotogalerie

Základní škola a Mateřská škola
PRUŠÁNKY
Školní 289, 696 21 Prušánky

Mateřská škola 518 374 159

Vedení školy 518 374 151

Školní jídelna 518 374 157

Školní družina 518 374 013

Hospodářka školy 518 374 379