Základní škola a Mateřská škola Prušánky

škola škola 518 374 379 školka školka 518 374 159 jídelna jídelna 518 374 157

Školka / Informace pro rodiče

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro šk. rok 2018/2019

Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škole Prušánky, okres Hodonín, příspěvková organizace jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl, že vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Základní škole a Mateřské škole Prušánky, okres Hodonín, příspěvkové organizaci od školního roku 2018/2019 u dětí s těmito evidenčními čísly:

 

1/2018                                                  13/2018

2/2018                                                  14/2018

3/2018                                                  15/2018

4/2018                                                  16/2018

5/2018                                                  17/2018

6/2018                                                  18/2018

7/2018                                                  19/2018

8/2018                                                  20/2018

9/2018                                                  21/2018

10/2018                                                22/2018

11/2018                                                23/2018

12/2018                                                24/2018

 

Datum zveřejnění rozhodnutí: 16.5.2018.

Mgr. Jakub Horňák, ředitel školy

                                                                    

Základní škola a Mateřská škola
PRUŠÁNKY
Školní 289, 696 21 Prušánky

Mateřská škola 518 374 159

Vedení školy 518 374 151

Školní jídelna 518 374 157

Školní družina 518 374 013

Hospodářka školy 518 374 379