Základní škola a Mateřská škola Prušánky

škola škola 518 374 379 školka školka 518 374 159 jídelna jídelna 518 374 157

Škola / Výchovné poradenství

Plán práce výchovného poradce

Konzultační hodiny 
Úterý ... ( případně po telefonické domluvě)

1) Péče o žáky s výchovnými a výukovými obtížemi

a) správa databáze žáků s výchovnými problémy a databáze integrovaných žáků, tvorba přehledů pro učitele a vedení školy (průběžně)
b) konzultace problémů s učiteli (průběžně)
c) konzultace individuálních učebních plánů s dyslektickými asistentkami a rodiči ( při zavádění, změnách a hodnocení plánů)
d) zajišťování podkladů pro vyšetření v PPP a SPC, konzultace s psychologem a speciálním pedagogem
e) příprava besed pro žáky v rámci prevence sociálně patologických jevů
f) koordinace vzdělávání učitelů v problematice specifických vzdělávacích potřeb a sociálně patologických jevů

2) Volba povolání

a) Poskytovat individuální konzultace pro žáky a rodiče (průběžně)
b) Informovat o studijních možnostech ( nástěnky na II. stupni a v 9. třídách, informační materiály v knihovně, školní stránky na webu) (průběžně)
c) Základní informace pro rodiče budou poskytnuty na úvodních třídních schůzkách (15.9.)
d) Vedení dokumentace spojené s volbou povolání (průběžně)
e) Zajištění exkurze do centra pro volbu povolání při úřadu práce (listopad)
f) Spolupráce s učiteli na tvorbě tématických plánů pro předměty se zaměřením na volbu povolání ( občanská a rodinná výchova, praktické činnosti )

3) Termíny

a) Přijímací řízení
- odevzdání přihlášek na vybrané umělecké školy s talentovou zkouškou…….....do 15.11.
- odevzdání přihlášek na ostatní SŠ………………………………………….....do 28.2.
- termíny přijímacích zkoušek: 1.kolo…………………………od 12. dubna do 17. dubna
 

Základní škola a Mateřská škola
PRUŠÁNKY
Školní 289, 696 21 Prušánky

Mateřská škola 518 374 159

Vedení školy 518 374 151

Školní jídelna 518 374 157

Školní družina 518 374 013

Hospodářka školy 518 374 379