Základní škola a Mateřská škola Prušánky

škola škola 518 374 379 školka školka 518 374 159 jídelna jídelna 518 374 157

Škola / Výchovné poradenství

Plán práce výchovného poradce

Konzultační hodiny 
Úterý 11.45 - 12.45 ( případně po telefonické domluvě)

1) Péče o žáky s výchovnými a výukovými obtížemi

a) správa databáze žáků s výchovnými problémy a databáze integrovaných žáků, tvorba přehledů pro učitele a vedení školy (průběžně)
b) konzultace problémů s učiteli (průběžně)
c) konzultace individuálních učebních plánů s dyslektickými asistentkami a rodiči ( při zavádění, změnách a hodnocení plánů)
d) zajišťování podkladů pro vyšetření v PPP a SPC, konzultace s psychologem a speciálním pedagogem
e) příprava besed pro žáky v rámci prevence sociálně patologických jevů
f) koordinace vzdělávání učitelů v problematice specifických vzdělávacích potřeb a sociálně patologických jevů

2) Volba povolání

a) Poskytovat individuální konzultace pro žáky a rodiče (průběžně)
b) Informovat o studijních možnostech ( nástěnky na II. stupni a v 9. třídách, informační materiály v knihovně, školní stránky na webu) (průběžně)
c) Základní informace pro rodiče budou poskytnuty na úvodních třídních schůzkách (15.9.)
d) Vedení dokumentace spojené s volbou povolání (průběžně)
e) Zajištění exkurze do centra pro volbu povolání při úřadu práce (listopad)
f) Spolupráce s učiteli na tvorbě tématických plánů pro předměty se zaměřením na volbu povolání ( občanská a rodinná výchova, praktické činnosti )

3) Termíny

a) Přijímací řízení
- odevzdání přihlášek na vybrané umělecké školy s talentovou zkouškou…….....do 15.11.
- odevzdání přihlášek na ostatní SŠ………………………………………….....do 28.2.
- termíny přijímacích zkoušek: 1.kolo…………………………od 12. dubna do 17. dubna

 

SCHŮZKA RODIČŮ A ŽÁKŮ 9. ROČNÍKU

Schůzka se uskuteční 4.12. 2018  v 17. hodin v učebně 9. třídy. Přítomni budou i zástupci SŠ, kterým můžete pokládat dotazy týkající se přijímacího řízení. Rodiče i žáci budou seznámeni s organizací přijímacího řízení a podávání přihlášek. Účast nutná, rodiče obdrží i zápisový lístek.

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA

Středisko výchovné péče Hodonín         778 759 388        Masarykovo náměstí 5, Hodonín            

Psycholog

PPP Hodonín     518 606 411        Jilemnického 2, Hodonín

Šikana

PPP Hodonín 518 351 529

Praktický lékař

MUDr. Hechtová             518 374 005       

MUDr. Hrbáčová             518 372 252

Psychiatr

MUDr. Zuzana Vaňková               518 344 586        Brandlova 5, Hodonín

Sociální péče

Mgr. Prokopová              518 316 320, 974 633 207              MěÚ Hodonín

Policie

por. Bc. Petr Zámečník 724 862 133        Velkomoravská 16, Hodonín

Justice

V. Gregorovičová, M. Malíková 518 307 211, 518 307 212              Velkomoravská 4, Hodonín

Závislosti

Krok Kyjov 518 616 801

 Telefonickou (bezplatnou) krizovou pomoc poskytuje:

  LINKA BEZPEČÍ (pro děti) - 116 111

  ELPIDA (pro seniory)- 800 200 007

  LINKA NADĚJE (pro celou populaci)- 547 212 333

pomoc@linkabezpeci.cz

Základní škola a Mateřská škola
PRUŠÁNKY
Školní 289, 696 21 Prušánky

Mateřská škola 518 374 159

Vedení školy 518 374 151

Školní jídelna 518 374 157

Školní družina 518 374 013

Hospodářka školy 518 374 379