Základní škola a Mateřská škola Prušánky

FB škola škola 518 374 379 školka školka 518 374 159 jídelna jídelna 518 374 157

Škola / Informace pro rodiče

Jak postupovat při uplatňování nároku na ošetřovné v době uzavření školy

Při uplatňování nároku na ošetřovné z důvodu, že školské zařízení nebo zvláštní dětské zařízení, popř. jiné obdobné zařízení pro děti,

v jehož denní nebo týdenní péči dítě jinak je, nebo škola jejímž je žákem, jsou uzavřeny z nařízení příslušného orgánu z důvodu havárie,

mimořádného opatření při epidemii nebo jiné nepředvídané události, vystavuje a potvrzuje tiskopis „Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření výchovného zařízení (školy)“ uvedené školské zařízení, zvláštní dětské či obdobné

zařízení pro děti anebo škola. Tento tiskopis je k dispozizici v kanceláři školy. Zaměstnanci podávají žádost o ošetřovné a jeho výplatu u svého zaměstnavatele.

Zaměstnavatel řádně vyplněné a podepsané tiskopisy předá příslušné OSSZ spolu s řádně vyplněným tiskopisem „Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění“.

 

Základní škola a Mateřská škola
PRUŠÁNKY
Školní 289, 696 21 Prušánky

Mateřská škola 518 374 159

Vedení školy 518 374 151

Školní jídelna 518 374 157

Školní družina 518 374 013

Hospodářka školy 518 374 379