Základní škola a Mateřská škola Prušánky

K centrum Ekoškola FB škola škola 518 374 379 školka školka 518 374 159 jídelna jídelna 518 374 157

Škola / Informace pro rodiče

Vši ve škole

Vážení rodiče,

v souvislosti s výskytem vší ve škole Vás tímto prosíme o spolupráci při řešení a upozorňujeme na následující:

  1. V případě výskytu pedikulózy (ale i jiných infekčních onemocnění) ve škole je naprosto nezbytná spolupráce s rodiči (zákonnými zástupci) všech dětí. Proto prosíme o plnou součinnost a informovanost s tím, že anonymita zůstane zachována.

  2. Učitelé sami nemohou dětem hlavy plošně kontrolovat, aby nerozšířili pedikulózu na další děti, ale mají povinnost informovat co nejdříve po zjištění nákazy jak rodiče daného dítěte, tak rodiče ostatních žáků. Proto znovu zdůrazňujeme nutnost vzájemně se informovat v případě výskytu vší

  3. Zbavit děti vší je povinností rodičů, nikoliv školy a jejích pedagogických pracovníků.
  4. V případě, že se prokáže, že rodiče posílají opakovaně do kolektivu neodvšivené děti, bude škola o této skutečnosti informovat příslušný orgán sociální péče. Ten může v takovém případě vyvinout na rodiče tlak, například zvýšené kontroly plnění povinností v péči o dítě apod.
  5. Řešení výskytu vší ve školách není v kompetenci Krajské hygienické stanice.
  6.  Na kontrolu prosím dbejte na I. i II. stupni ZŠ. Děkujeme.

 

Obecná doporučení pro likvidaci vší

Základní škola a Mateřská škola
PRUŠÁNKY
Školní 289, 696 21 Prušánky

Mateřská škola 518 374 159

Vedení školy 518 374 151

Školní jídelna 518 374 157

Školní družina 518 374 013

Hospodářka školy 518 374 379