Základní škola a Mateřská škola Prušánky

K centrum Ekoškola FB škola škola 518 374 379 školka školka 518 374 159 jídelna jídelna 518 374 157

Škola / Kroužky

Hallo!

Cílem kroužku je u dětí probudit zájem o německý jazyk a kulturu německy mluvicích zemí. Výuka probíhá převážně formou her, pohybových aktivit a dramatizací. Děti si osvojí základy komunikace v běžném životě (např. představit sebe a ostatní, vést jednoduchý rozhovor s kamarádem atp.).

Kdy: pondělí 14:00 – 14:45 (2. + 3. třída), pondělí 14:50 – 15:35 ( 4. + 5. třída)

platba 500,-/pol.

přihlášky u paní učitelky Terezy Kotlánové

Základní škola a Mateřská škola
PRUŠÁNKY
Školní 289, 696 21 Prušánky

Mateřská škola 518 374 159

Vedení školy 518 374 151

Školní jídelna 518 374 157

Školní družina 518 374 013

Hospodářka školy 518 374 379