Základní škola a Mateřská škola Prušánky

škola škola 518 374 379 školka školka 518 374 159 jídelna jídelna 518 374 157

Škola / Ekoškola

Plán akcí Ekoškoly

Plán Ekoškoly na tento školní rok. V tomto školním roce nás mimojiné čeká obhajoba ekoškolího titulu.

       Roční plán EVVO na školní rok 2018/2019

MĚSÍC

ČINNOST

ZODPOVÍDÁ

TERMÍN SPLNĚNÍ

SPLNĚNO/

NESPLNĚNO

Září

1. schůzka ekotýmu-plán na celý rok

 

Úprava pozemku

 

Třídění odpadů ve třídách

 

Péče o  květiny na chodbách

 

Kontrola protékání vody na WC

 

Zhasínání světel ve třídách

 

Využívání témat ekoškoly v hodinách přírodopisu, chemie a fyziky

Tereza

 

 

 

p. Svoboda s.r.o

 

 

třídní učitelé

 

 

Ema a kol.-6.tř.

 

 

Dozory na chodbách + žáci

 

 

Služba ve třídě

 

 

 

Učitelé předmětů

13.9.2018

 

 

 

Září

 

 

Celoročně

 

 

Celoročně

 

 

Celoročně

 

 

 

Celoročně

 

 

 

celoročně

+

 

 

 

 

+

Říjen

Výsadba lesních stromů

 

Výsev louky

 

KONEV

 

Oprava krmítek pro ptáčky

 

Příprava na obhajobu titulu ekoškoly

 

Obrázky do jídelny – šetření potravinami

 

p.uč. Kurková, Kristová

 

p.uč. Kurková, Kristová

p.uč. Kurková

 

p.uč. Kurková + 7.tř.

 

ekotým

 

 

 

ekotým

Říjen

 

 

Říjen

 

15.10. 2018

 

Říjen

 

 

Říjen

 

 

 

říjen

 

Listopad

Trkmanka

 

Obhajoba titulu

Péče o květiny ve škole-přesazování

 

Sezení s kuchařkami – chutná x nechutná, plýtvání potravinami

 

2. tř. +p.uč.Trechová

 

 

  1. Kristová

 

 

Ekotým, M. Kurková, p.ředitel

6.11.

 

Prosinec

 

 

 

 

 

listopad

 

 

Prosinec

 

- 2. schůzka Ekotýmu – příprava adventního odpoledne

 

-Adventní odpoledne s naší dílničkou

 

-Vánoční výukové ekoprogramy

M.Kurková

L.Trechová +Ekotým

 

 

 

 

M. Kurková

L. Trechová +Ekotým

 

1.stupeň

Do 10.12.

 

 

 

 

 

16.12.

 

 

 

prosinec

      

 

 

 

 

 

 

Leden

3. schůzka ekotýmu- kontrola spotřeby vody a energií

 

Exkurze do spalovny odpadů SAKO Brno

p. školník + ekotým

 

 

 

 

M. Kurková

6.tř.+ ekotým

 

1.týden v lednu

 

 

 

 

9.1.2019

 

 

Únor

-příroda v zimě – stopy

 

-Krmení ptáčků

 

-domluvit besedu s Ivetou Matouškovou – potravinová banka

M. Kurková

 

 

1.stupeň

 

 

M. Kurková

Únor, březen

 

 

Dle potřeby

 

 

Dle domluvy

            

Březen

-předpěstování rostlin na výsadbu

 

- učíme se v přírodě

 

- průběžné kontroly množství vyhazovaného jídla

 

A.Kristová

 

 

Učitelé přírodopisu

 

 

ekotým

 

Březen

 

 

 

 

 

průběžně

 

Duben

-Příprava záhonů

Setí zeleniny

 

Trkmanka

 

4.schůzka ekotýmu-Den Země – příprava

 

-Den Země

Učitelé Pč

 

 

2.tř.+p.uč.Trechová

 

Ekotým,

 

 

 

Ekotým

 

duben

 

 

12.4.

 

 

4.4.

 

 

19.4.

 

Květen

Pobytový výukový program na Trkmance

 

Exkurze do Zoo

 

  • Výukové programy s VIS Bílé Karpaty

Vyhodnocení stavu v jídelně

 

6.tř.,  M. Kurková

 

V. Wagner

 

 

7. tř.+ V. Wagner

 

 

 

Ekotým

 

15.-17.5.

 

Květen,červen

 

 

 

 

 

 

Konec května

 

Červen

  • Závěrečná schůzka ekotýmu

Tereza

Do 10.6.

 

 

 

 

Soubory ke stažení

PDF
(226 kB)

Základní škola a Mateřská škola
PRUŠÁNKY
Školní 289, 696 21 Prušánky

Mateřská škola 518 374 159

Vedení školy 518 374 151

Školní jídelna 518 374 157

Školní družina 518 374 013

Hospodářka školy 518 374 379