Zaměstnanci školy

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Vedení školy 
Mgr. Jakub HORŇÁK (statutární orgán) ředitel školy
Mgr. Alena KRISTOVÁ (zástupce statutár. orgánu) zástupkyně ředitele
Radka ŠŮRKOVÁ zástupkyně ředitele pro
předškolní a zájmové vzdělávání
I. stupeň 
Mgr. Luďka TRECHOVÁ třídní učitelka 1. třídy
Mgr. Radka ŠUPOVÁ třídní učitelka 2. třídy
Mgr. Miroslava KONEČNÁ třídní učitelka 3. třídy
Mgr. Jarmila NESVADBOVÁ (výchovný poradce) třídní učitelka 4. třídy
Mgr. Blanka ČECHOVÁ třídní učitelka 5. třídy
Martina KOPEČNÁ asistent pedagoga
II. stupeň 
Mgr. Martina HUBOVÁ třídní učitelka 6. třídy
Mgr. Vanda BUŠKOVÁ (výchovný poradce) třídní učitelka 7. třídy
Mgr. Miloslava KURKOVÁ třídní učitelka 8. třídy
Mgr. Lenka FRÍDLOVÁ třídní učitel 9. třídy
Mgr. Pavel JANEČEK netřídní učitel
Mgr. Vladimír WAGNER (ved. ŠSK) netřídní učitel
Mgr. Jana KOLACIOVÁ netřídní učitel
Školní družina 
Věra HANČÍKOVÁ vedoucí vychovatelka ŠD
Irena MÁLKOVÁ (učitelka MŠ), vychovatelka ŠD
Provozní zaměstnanci
Zdeňka NOVOTNÁ hospodářka školy
Vlastimil HLAVÁČEK školník
Eliška KŘIVÁKOVÁ uklízečka
Libuše PAVELKOVÁ uklízečka
Blanka PŠOVSKÁ uklízečka
Školní jídelna
Ludmila MALHOCKÁ vedoucí školní jídelny
Květoslava DVOŘÁČKOVÁ vedoucí kuchařka
Monika MIKUŠOVÁ kuchařka
Jana GRÉGROVÁ kuchařka
Pavlína KREJČIŘÍKOVÁ kuchařka
Erika BÚŘILOVÁ kuchařka
MATEŘSKÁ ŠKOLA
Radka ŠŮRKOVÁ zástupkyně řed. školy pro předškolní a zájmové vzdělávání
Mgr. Lucie DREJČKOVÁ učitelka MŠ
Aneta MALACKOVÁ učitelka MŠ
Irena MÁLKOVÁ učitelka MŠ
Alexandra NESVADBOVÁ učitelka MŠ
Milada POLACHOVÁ učitelka MŠ
Marie ŘEHÁNKOVÁ učitelka MŠ
Alena MARŠÁLKOVÁ asistentka pedagoga
Jana FLAJŽÍKOVÁ asistentka pedagoga
Provozní zaměstnanci MŠ
Miroslava HEFKOVÁ školnice
Renata KACHYŇOVÁ uklízečka