Vzdělávací program

V souladu s Rámcově vzdělávacím programem jsme si vytvořili vlastní Školní vzdělávací program pod názvem:

„Jaro, léto, podzim, zima, v každé době je nám prima“

Hlavní témata vzdělávání:

 1. „Už vím kdo jsem a kam patřím“ – Identita

  Události, spojené s uvědoměním a prožíváním své identity a osobních rolí, které dítě prožívá, ve kterých se setkává nebo může setkat v budoucnu, vedení dětí k poznání, že mohou svou situaci ovlivňovat.

 2. „Učím se zvládnout, co život přináší“ – Společenství

  Události a děje spojené s prožíváním a zvládnutím dějů a změn ve společenstvích a sounáležitost s nimi. Události, které přispívají k předání kulturního dědictví, jeho hodnot a tradic.

 3. „Žiji uprostřed neustálých změn“ – Rozumět světu

  Události spojené s poznáváním vzájemné vazby mezi přírodním a společenským prostředím, zaměřené na sounáležitost živé a neživé přírody a její ochranu.

 4. “I já už něco dovedu“ – Aktivita

  Události, při nichž vznikají záměrné aktivity,různorodé činnosti, praktické řešení problémů, rozvíjení zájmů a angažovanosti.

 5. „Chci žít zdravě“ – Zdravý životní styl

  Události, spojené s vytvářením zdravého životního stylu, osvojování zdravých životních návyků, které souvisí se zdravím člověka a jeho ochranou.