Ve středu v deset hodin jsme dojeli do Velkých Pavlovic a ubytovali se na Ekocentru Trkmanka. Hned na první pohled to bylo super! Po ubytování jsme zašli do infocentra pro letáčky s úkoly na naučné stezce velkých Pavlovic. Po obědě jsme se dověděli spoustu zajímavých věcí o netopýrech. Na druhý den dopoledne jsme lovili v rybníce larvy různého hmyzu a odpoledne jsme se vrhli na naučnou stezku, která má více než 10 km. Stezka nás zaujala, bylo to poučné a zajímavé. Nejvíc se nám líbily opilé sklepy. V pátek dopoledne jsme se zúčastnili dalšího výukového programu. Tentokrát jsme poznávali rostliny na louce. Super byly také paní kuchařky, které moc dobře vařily. Před obědem jsme se sbalili, uklidili pokoje a po obědě jeli zpět do Prušánek.

Martin Strokay