Stravné

Stravné a školné se platí vždy od 5. do 10. dne v měsíci v jídelně základní školy.
Stravné pro děti 3 – 6 let:
Přesnídávka – 6,- Kč
Oběd – 16,- Kč
Svačina – 5,- Kč

Stravné pro děti 7 – 10 let:
Přesnídávka – 6,- Kč
Oběd – 21,- Kč
Svačina – 5,- Kč

Stravné základní škola
1. stupeň 21,- Kč / den
2. stupeň 22,- Kč / den
žáci nad 15 let: 25,- Kč / den

Stravné externí strávníci
50,- Kč / den