Stravné

Stravné a školné se platí vždy od 5. do 10. dne v měsíci v jídelně základní školy.

Na základě zvýšení cen potravin se stanovuje od začátku školního roku 2017/2018 následující stravné:

Stravné pro děti 3 – 6 let:
Přesnídávka – 7,- Kč
Oběd – 17,- Kč
Svačina – 6,- Kč

Stravné pro děti 7 – 10 let:
Přesnídávka – 7,- Kč
Oběd – 22,- Kč
Svačina – 6,- Kč

Stravné základní škola
1. stupeň 22,- Kč / den
2. stupeň 23,- Kč / den
žáci nad 15 let: 26,- Kč / den

Stravné externí strávníci
53,- Kč / den