Měsíční plán ekoškoly na školní rok 2017/2018

měsíc činnost zodpovídá termín splněno (+) / nesplněno (-)
září 1. schůzka Ekotýmu
2. schůzka – s panem ředitelem
Ekolympiáda
Tereza
Tereza
Kurková
1. polovina měsíce
20. 9.
+
+
+
říjen obnova kontroly třídění odpadů na celé škole
zacházení s odpady – učíme mladší spolužáky
oprava krmítek
Gabča + Katka
6.tř.
Celý rok
Říjen
Říjen-listopad
listopad KONEV
vzdělávání pedagogů
rozšíření pozemku
Kurková

Obecní úřad

13. 11.
Průběžně dle nabídky
Během zimy
prosinec Exkurze do Vida Brno Ekotým
Týden učení
výukové programy pro 1. stupeň – Dúbrava
Trechová
Ekotým
p.uč.1.st.
poslední týden před Vánocemi
prosinec
leden Výroba hmyzích hotelů
oprava hliníkožroutů
Kurková
6.tř. v Pč
leden – únor
únor  Jak na chemii environmentálně – vzdělávání  Janeček  12. 2.
březen péče o keře – sestříhání
týden domácích mazlíčků
7. tř.+ p.uč. Kurková
Ekotým
duben Den Země
zdravá výživa ve výuce Př -8. tř.
výsadba zeleniny na pozemku
péče o keře
Kurková + deváťáci.
p.uč. Kristová
 20.4.

Dle osnov

květen pobytový kurz Trkmanka – 6.tř.
exkurze Moravská Sahara – 7.tř.
exkurze Lednice – 8.tř.
Kurková, Hubová
Janeček
Kurková
 2. – 4. 5.
Druhá polovina
červen  týden zdravé výživy  Ekotým červen