Vážení rodiče, od 1. ledna 2018 přecházíme v rámci plateb ve školní jídelně a plateb školkovného na bezhotovostní převod. Chápeme, že bezhotovostní platba může být pro někoho problém, každopádně budeme moc rádi, pokud nám touto cestou pomůžete množství finanční hotovosti ve škole z důvodu bezpečnosti omezit a tím také zjednodušit chod školní jídelny.

Platby

Budou probíhat formou příkazů k úhradě (ne INKASEM!). Každý z Vás obdrží variabilní symbol, ten prosím uvádějte u každé platby. Částku, prosím, zasílejte v takové výši, aby pokryla minimálně jeden měsíc dopředu. Například do konce března musí být uhrazená částka na duben.

S ohledem na předvánoční období je možné platbu za leden uhradit v čase, na který jste byli dosud zvyklí, tedy na začátku ledna. Prosíme, abyste další platby poslali už v řádném termínu. Případné přeplatky za obědy budou řešeny na konci školního roku podle aktuálního zůstatku.

Platby za obědy a školkovné posílejte s dostatečným předstihem bezhotovostně na účet školní jídelny:

115-5694500247/0100

Informační systém školní jídelny

Odkaz na web pro objednávky najdete na www.zsprusanky.cz v sekci Školní jídelna – Jídelní lístek nebo se přihlašujte přímo na: www.misocz.cz/jidelna/zsprusanky. Samotné přihlašování a odhlašování obědů bude možné přes webové stránky, kde můžete také sledovat aktuální stav konta. Ten si prosím pečlivě hlídejte, aby se nestávalo, že budou děti bez oběda.

K přihlášení do objednávkového systému je potřeba ID (váš variabilní symbol bez 99 na začátku) a heslo, kterým je pro všechny slovo heslo. To si pak při prvním přihlášení v systému změníte. V případě potíží s přihlášením se obraťte na vedoucí školní jídelny.

Odhlašování obědů

bude možné vždy nejpozději do 14:00 předchozího dne, tedy tak, jak je to nastaveno dosud. Odhlašovat budete přes informační systém! V mimořádných případech (dítě onemocní přes víkend), je možné odhlásit ten den do 7:00, ale pouze telefonicky přímo vedoucí v jídelně (rodič zároveň musí dítě ještě odhlásit ve školce a škole, paní vedoucí nebude předávat informace dál).

Stále navíc platí možnost vyzvednutí zaplaceného oběda v den, kdy dítě onemocní. Obědy se vydávají v čase 11.00-11.15, je možné nechat během dopoledne v jídelně jídlonosič označený jménem a třídou dítěte a pak si ho s obědem vyzvednout.

Pro úplnost uvádíme ceny obědů/měsíc pro jednotlivé věkové kategorie:

1. stupeň, kategorie 7-10 462,-/měsíc
2. stupeň, kategorie 11 – 14 483,-/měsíc
Starší 15 let 546/měsíc
MŠ       kategorie 3-5 880,-/měsíc (včetně 250,- za školkovné – hradí  se jako jedna platba, ne zvlášť!)
MŠ       kategorie předškoláci v řádném termínu (5-6 let) 630,- /měsíc (neplatí školkovné)
MŠ       kategorie předškoláci po odkladu

 

735,-/měsíc (neplatí školkovné)

 

 

V případě dotazů neváhejte kontaktovat vedoucí školní jídelny na čísle 518 374 157.

Děkujeme za spolupráci.                                                                                          Vedení ZŠ a MŠ Prušánky