Info o mateřské škole

Naše MŠ zahájila provoz 8. 11. 1967. Od 1. 1. 2003 byla zařazena pod Základní školu Prušánky, zřizovatelem je Obec Prušánky. Školka je čtyřtřídní. Od školního roku 2012 – 2013 má MŠ odloučené pracoviště na družině ZŠ s kapacitou 12 dětí. Budova je mimo hlavní provoz, v klidném, bezprašném prostředí, okolo je velká zahrada, která je využívaná ve všech ročních obdobích ke spoustě činností.

Personální obsazení školy

Mgr. Jakub Horňák – ředitel zařízení
Radka Šůrková – zástupce ředitelky pro předškolní a zájmové zařízení, třídní učitelka třídy “Kačenky”
Aneta Malacková-třídní uč. třídy “Koťátka
Alexandra Nesvadbová – třídní učitelka třídy “Broučci”
Milada Polachová – třídní učitelka třídy “Veverky”
Irena Málková – třídní učitelka třídy “Berušky”
Marie Řehánková – učitelka
Mgr. Lucie Dejčková – učitelka

Provozní pracovnice

Miroslava Hefková – školnice
Renata Kachyňová – uklizečka

Organizační uspořádání dne

Provoz školy je od 6.15 hod. do 16.15 hod.
6.15 – 9.45 scházení dětí do třídy „Kačenek“  v přízemí, po příchodu dalších učitelek  se děti rozchází do svých tříd, kde probíhají volné hry, řízené, individuální a skupinové činnosti.
8.30 – 9.00 – svačina
10.00 – pobyt venku
12.00 – oběd
12.45 – převlékání, odpočinek
13.30 – „nespavé“ děti mohou vstávat dřív a věnovat se klidným činnostem, děti které spí vstávají postupně
14.45 – děti postupně svačí
17.00 – do této doby si děti hrají, a to buď ve třídě nebo na zahradě, v závěru se opět schází ve třídě „Kačenek“ a postupně se rozchází domů.

Školka se zamyká v 8.15 hod. a odemyká ve 14.00 hod. Individuální odchod je možný po domluvě s rodiči. Uspořádání činností je rámcové s možností pružného přizpůsobení podmínkám a situacím v konkrétní třídě. Dodrženy musí být intervaly mezi jídlem, pitný režim a potřeba odpočinku.

Stravné pro děti 3 – 6 let Stravné pro děti 7 – 10 let
Přesnídávka 7 Kč 7 Kč
Oběd 17 Kč 22 Kč
Svačina 6 Kč 6 Kč

 

Stravné a školné se platí vždy od 5. do 10. dne v měsíci v jídelně základní školy.

Omlouvání dětí

Nepřítomnost dětí je nutno nahlásit den předem, nebo ten den do 7.00 hod. osobně na tel. čísle 518374159, nebo písemně do sešitu omluv u vchodu do šaten.

Přihlašování dětí

Přihlášení dítěte na docházku je nutno provést po každé delší nepřítomnosti v MŠ (dovolená, nemoc, prázdniny) a to den dopředu, nebo ten den do 7.00 hod.

Úplata za předškolní vzdělávání

Na základě vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání jsou rodiče povinni platit úplatu ve výši, kterou ředitelka školy stanoví pro období školního roku dle skutečných průměrných neinvestičních výdajů na dítě v uplynulém šk. roce. Školné je 250,- Kč za měsíc, děti které navštěvují MŠ pouze na 4 hod. denně 150,- Kč za měsíc.

Co potřebuje dítě do školky

  • hrníček (nejlépe plastový)
  • do třídy lehké kalhoty nebo tepláky, zástěrka
  • papučky (ne pantofle)
  • sada náhradního oblečení (tričko, ponožky, spodní prádlo)
  • sada oblečení na zahradu (obuv do každého počasí)
  • děti celodenní – pyžamko
  • Vše podepsané!