Letošní svátek dýní, nebo-li dýňobraní, v mateřské škole se konal 12. října 2017. Počasí nám nakonec přálo a zahradní slavnost mohla začít. Šikovní rodiče i prarodiče přinesli strašáky, skřítky a podzimníčky vyrobené z dýní a jiných přírodnin. Jiní naopak vyráběli až na místě, ale všichni se tohoto úkolu zhostili perfektně. Tím Vám všem děkujeme. Nádherná výstavka, která nám zůstala, zdobí podzimní zahradu a děti je každý den obdivují. Jako každý rok nám nechybělo výborné pohoštění od rodičů, opékání špekáčků a návštěva místních dobrovolných hasičů, na které se děti nejvíce těší. Děkujeme za hojnou účast a příjemné setkání.

Za učitelky z MŠ Lucie Drejčková