Prvňáčci v říši vědy (4. 9. 2017)

Je pondělí 4. září. Den, kdy prvňáčci poprvé nesou své nové aktovky a usedají do svých školních lavic. Děti si ve známém prostředí vybírají místa a s napětím očekávají zvonění. Po krátkém společném přivítání děti pozdravil a přivítal i pan ředitel Jakub Horňák a také pan starosta Luboš Zahradník. Za dveřmi však čeká ještě jedna vzácná návštěva. Jsou to zástupci Rádia Jih, kteří doprovodili Magdalenku Pálkovou do školy. Ta vyhrála telefonickou soutěž a rozhlasový doprovod byl její odměnou.

Posledním překvapením pro děti bylo pozvání a volné vstupenky do Hvězdárny a planetária Brno a do VIDA science parku. Naše děti se totiž účastní projektu „Prvňáčci v říši vědy“, který se realizuje pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje.

Věřím, že se děti mají celý rok na co těšit.

Hodně štěstí, školních úspěchů i zajímavých zážitků dětem i rodičům přeje

Luďka Trechová, třídní uč. 1. třídy

Naše sobotní setkání (2. 9. 2017)

Prázdniny rychle uběhly a děti se začaly pomalu chystat do školy. Většina z dětí se těší na své kamarády a na vzájemné povídání o prožitém prázdninovém dobrodružství. Budoucí prvňáčky čeká nové prostředí školy i třídy, spolužáci i paní učitelka. Abychom jim ve škole připravili příjemné seznámení, k tomu slouží naše tradiční setkání plné hraní a povídání. V letošním roce budou průvodci nových zážitků a zkušeností dětí první třídy Kohoutek a Slepička. Známou pohádku doplní i texty Michala Černíka „Kykyryký, dobrý den,“ které dětem přiblíží zajímavý svět zvířat a života na statku.

Děti si odpoledne společně s rodiči vytvořily postavu kohoutka, skládaly i třídily připravené obrázky a vytvořily praktické jmenovky. V tělocvičně je čekala cesta za Kohoutkem a Slepičkou s překonáváním různých překážek. A rodiče? Ti se nejen dívali na své děti, ale stihli se i vzájemně seznámit při krátké aktivitě „Lovci lidí“ a vzpomenout si na své oblíbené pohádky z dětství. V druhé části programu byl čas na základní informace o škole od pana ředitele Horňáka i praktické dotazy k první třídě. Na závěr děti předvedly svým rodičům veršovaný pozdrav. Společný úsměv a dobrá nálada při loučení byla příslibem, že se nejen děti, ale snad i dospělí budou ve škole rádi setkávat.

Děkuji všem, kteří se podíleli na sobotním setkání, za jejich čas i pomoc. Velká účast rodičů i dětí byla pro nás všechny příjemnou odměnou.

Mgr. Luďka Trechová, uč. 1. třídy

Robinsoni ve škole (16. 5. 2017)

Robinsoni ve škole
(16. 5. 2017)

Děti páté třídy v letošním roce sáhly ve své mimočítankové četbě po dobrodružné literatuře. Oblíbeným dětským hrdinou se stal Robinson Crusoe. Abychom se o spisovateli dověděli co nejvíce, pozvali jsme na společnou besedu pani knihovnici Milenu Hromkovou. Ta nám připomněla děj nejen krátkou filmovou ukázkou, ale i připravenými reprodukcemi knižních ilustrací. Vyprávěla nám i o spisovateli Denielu Defoe i Josefu V. Plevovi, který Robinsona převyprávěl. Děti se společně pustily do kvízu o přežití v přírodě. A výsledek? Teoreticky bychom v neznámé přírodě přežili. A pokud by snad někdo z nás potřeboval poradit, stačilo se jen pořádně dívat na instruktážní film. Tak se z nás stali Robinsoni dnešní doby. V keramické dílně jsme si vlastnoručně vyrobili misky a nádoby, abychom si vyzkoušeli vlastní kreativitu a šikovnost. Děkujeme paní knihovnici za připravenou besedu a těšíme se na další čtení.

Mgr. Luďka Trechová a děti V. třídy

Angličtina s rodilým mluvčím

Angličtina s rodilým mluvčím

V březnu proběhl na naší škole projekt Výuka s rodilým mluvčím. Škola spolupracuje s jazykovou školou MORAVIA, která zajišťuje školené lektory z anglicky mluvících zemí. Naši školu navštívili dva lektoři: David Warman z Kanady a Giorgio Machiavelli z USA. Výuka probíhala ve dvouhodinovém bloku každý den. V týdnu od 20. – 24. března na I. stupni (3.- 5. třída) a v týdnu od 27.- 31. března na II. stupni (6.- 9. třída).

Žáci si otestovali svoji schopnost pracovat pod vedením rodilého mluvčího. Mohli si tak vyzkoušet komunikaci v angličtině v reálné podobě a ověřit si, nakolik jsou schopni porozumět a reagovat na dané pokyny od rodilého mluvčího. Lektoři měli připraveny hodiny zajímavou a zábavnou formou, kdy převládala hra, skupinová práce, uplatnění vlastní kreativity a dosažených znalostí. Atmosféra v hodinách byla velmi přátelská a uvolněná. Díky vstřícnému přístupu lektorů se žáci postupně zbavovali studu a dokázali zcela bez pomoci českých vyučující všechny činnosti a aktivity sami zvládnout. Věřím, že tato zkušenost byla pro žáky obrovským přínosem.

Mgr. Lenka Frídlová

Sladké pečení v 1. třídě (17. 1. 2017)

Sladké pečení v 1. třídě
(17. 1. 2017)

Protože při Adventním odpoledni se nedostaly muffiny na každého, slíbila p. Křiváková, že za námi přijde do školy a společně si sladkou dobrotu upečeme. Jak slíbila, tak udělala. Na celé dopoledne jsme se přesunuli do cvičné kuchyňky a tam jsme začali. Nejdřív jsme z nachystaného těsta vykrajovali linecké cukroví. To jsme po upečení spojovali marmeládou a Nutellou. Potom p. Křiváková umíchala těsto na muffiny. Naplnili jsme formičky a už se to sázelo do trouby. Po upečení si každý nazdobil muffinek polevou a šlehačkou. Samozřejmě nechybělo sladké zdobení. Všem se moc povedly a byly úžasné.

Chtěla bych p. Křivákové poděkovat za poskytnutí veškerého materiálu na sladké dobroty a ochotu strávit s dětmi svůj volný čas.

Mgr. R. Šupová

Setkání prvňáčků (27. 8. 2016)

Setkání prvňáčků
(27. 8. 2016)

A je to tu. Poslední srpnová sobota a to je ten pravý čas našeho setkávání s novými prvňáky. Tak jako vždy i letos je setkání inspirováno příběhem nebo pohádkou. Letos jsem sáhla po klasice – O perníkové chaloupce. S příchodem prvních dětí a jejich rodičů bylo cítit napětí a obavy, co je tady čeká. Více ze strany rodičů než dětí. Ty se hned zapojily do práce. A protože perníková chaloupka je z perníku, i ony si nazdobily svoji chaloupku bílkovou polevou a pestrým zdobením. A pak už jen dokazovaly, co všechno ví o lese, zvířátkách a rostlinách, které tu jsou. Taky dokázaly, že umí překonávat různé překážky a svůj strach. K tomu jsme využili naši lanovou pyramidu a nářadí z tělocvičny. Také rodiče si zahráli jednoduché hry, aby se poznali. Počáteční strach z nich spadl a celkem příjemně jsme se pobavili a zasmáli. Dostali základní informace o škole a také vyjádřili své obavy a představy a očekávání.

Ani jsme se nenadáli a byl tu konec našeho setkání. Děti si domů odnášely sladké perníčky a rodiče odcházeli s klidnější myslí.

Děti se už těšily na svůj velký den –  1. září.

Mgr. R. Šupová