Prvňáčci v říši vědy (4. 9. 2017)

Je pondělí 4. září. Den, kdy prvňáčci poprvé nesou své nové aktovky a usedají do svých školních lavic. Děti si ve známém prostředí vybírají místa a s napětím očekávají zvonění. Po krátkém společném přivítání děti pozdravil a přivítal i pan ředitel Jakub Horňák a také pan starosta Luboš Zahradník. Za dveřmi však čeká ještě jedna vzácná návštěva. Jsou to zástupci Rádia Jih, kteří doprovodili Magdalenku Pálkovou do školy. Ta vyhrála telefonickou soutěž a rozhlasový doprovod byl její odměnou.

Posledním překvapením pro děti bylo pozvání a volné vstupenky do Hvězdárny a planetária Brno a do VIDA science parku. Naše děti se totiž účastní projektu „Prvňáčci v říši vědy“, který se realizuje pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje.

Věřím, že se děti mají celý rok na co těšit.

Hodně štěstí, školních úspěchů i zajímavých zážitků dětem i rodičům přeje

Luďka Trechová, třídní uč. 1. třídy

Naše sobotní setkání (2. 9. 2017)

Prázdniny rychle uběhly a děti se začaly pomalu chystat do školy. Většina z dětí se těší na své kamarády a na vzájemné povídání o prožitém prázdninovém dobrodružství. Budoucí prvňáčky čeká nové prostředí školy i třídy, spolužáci i paní učitelka. Abychom jim ve škole připravili příjemné seznámení, k tomu slouží naše tradiční setkání plné hraní a povídání. V letošním roce budou průvodci nových zážitků a zkušeností dětí první třídy Kohoutek a Slepička. Známou pohádku doplní i texty Michala Černíka „Kykyryký, dobrý den,“ které dětem přiblíží zajímavý svět zvířat a života na statku.

Děti si odpoledne společně s rodiči vytvořily postavu kohoutka, skládaly i třídily připravené obrázky a vytvořily praktické jmenovky. V tělocvičně je čekala cesta za Kohoutkem a Slepičkou s překonáváním různých překážek. A rodiče? Ti se nejen dívali na své děti, ale stihli se i vzájemně seznámit při krátké aktivitě „Lovci lidí“ a vzpomenout si na své oblíbené pohádky z dětství. V druhé části programu byl čas na základní informace o škole od pana ředitele Horňáka i praktické dotazy k první třídě. Na závěr děti předvedly svým rodičům veršovaný pozdrav. Společný úsměv a dobrá nálada při loučení byla příslibem, že se nejen děti, ale snad i dospělí budou ve škole rádi setkávat.

Děkuji všem, kteří se podíleli na sobotním setkání, za jejich čas i pomoc. Velká účast rodičů i dětí byla pro nás všechny příjemnou odměnou.

Mgr. Luďka Trechová, uč. 1. třídy

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) bylo zřízeno na základě vyhlášky č. 197/2016 o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních § 7 – Škola. Na škole působí od 1. 9. 2016. ŠPP podléhá řediteli školy. Hlavním cílem práce ŠPP je poskytovat kvalitní poradenské služby učitelům, žákům i jejich rodičům zejména v oblasti výchovy a vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami a v oblasti péče o žáky nadané. (Pokračování textu…)