Informace k bezhotovostním platbám ve školní jídelně

Informace k bezhotovostním platbám ve školní jídelně

Vážení rodiče, od 1. ledna 2018 přecházíme v rámci plateb ve školní jídelně a plateb školkovného na bezhotovostní převod. Chápeme, že bezhotovostní platba může být pro někoho problém, každopádně budeme moc rádi, pokud nám touto cestou pomůžete množství finanční hotovosti ve škole z důvodu bezpečnosti omezit a tím také zjednodušit chod školní jídelny.

Platby

Budou probíhat formou příkazů k úhradě (ne INKASEM!). Každý z Vás obdrží variabilní symbol, ten prosím uvádějte u každé platby. Částku, prosím, zasílejte v takové výši, aby pokryla minimálně jeden měsíc dopředu. Například do konce března musí být uhrazená částka na duben.

S ohledem na předvánoční období je možné platbu za leden uhradit v čase, na který jste byli dosud zvyklí, tedy na začátku ledna. Prosíme, abyste další platby poslali už v řádném termínu. Případné přeplatky za obědy budou řešeny na konci školního roku podle aktuálního zůstatku.

Platby za obědy a školkovné posílejte s dostatečným předstihem bezhotovostně na účet školní jídelny:

115-5694500247/0100

Informační systém školní jídelny

Odkaz na web pro objednávky najdete na www.zsprusanky.cz v sekci Školní jídelna – Jídelní lístek nebo se přihlašujte přímo na: www.misocz.cz/jidelna/zsprusanky. Samotné přihlašování a odhlašování obědů bude možné přes webové stránky, kde můžete také sledovat aktuální stav konta. Ten si prosím pečlivě hlídejte, aby se nestávalo, že budou děti bez oběda.

K přihlášení do objednávkového systému je potřeba ID (váš variabilní symbol bez 99 na začátku) a heslo, kterým je pro všechny slovo heslo. To si pak při prvním přihlášení v systému změníte. V případě potíží s přihlášením se obraťte na vedoucí školní jídelny.

Odhlašování obědů

bude možné vždy nejpozději do 14:00 předchozího dne, tedy tak, jak je to nastaveno dosud. Odhlašovat budete přes informační systém! V mimořádných případech (dítě onemocní přes víkend), je možné odhlásit ten den do 7:00, ale pouze telefonicky přímo vedoucí v jídelně (rodič zároveň musí dítě ještě odhlásit ve školce a škole, paní vedoucí nebude předávat informace dál).

Stále navíc platí možnost vyzvednutí zaplaceného oběda v den, kdy dítě onemocní. Obědy se vydávají v čase 11.00-11.15, je možné nechat během dopoledne v jídelně jídlonosič označený jménem a třídou dítěte a pak si ho s obědem vyzvednout.

Pro úplnost uvádíme ceny obědů/měsíc pro jednotlivé věkové kategorie:

1. stupeň, kategorie 7-10 462,-/měsíc
2. stupeň, kategorie 11 – 14 483,-/měsíc
Starší 15 let 546/měsíc
MŠ       kategorie 3-5 880,-/měsíc (včetně 250,- za školkovné – hradí  se jako jedna platba, ne zvlášť!)
MŠ       kategorie předškoláci v řádném termínu (5-6 let) 630,- /měsíc (neplatí školkovné)
MŠ       kategorie předškoláci po odkladu

 

735,-/měsíc (neplatí školkovné)

 

 

V případě dotazů neváhejte kontaktovat vedoucí školní jídelny na čísle 518 374 157.

Děkujeme za spolupráci.                                                                                          Vedení ZŠ a MŠ Prušánky

Cesty za poznáním  – Hvězdárna a planetárium Brno

Cesty za poznáním – Hvězdárna a planetárium Brno

Další zastávkou za poznáním byla návštěva Hvězdárny a planetária v Brně. Na tu jsme pozvali naše menší kamarády z mateřské školy. Společně jsme obdivovali hvězdnou oblohu a spoustu zajímavých souhvězdí. Dětem se moc líbila pohádka Zvířátka ve vesmíru. Díky zvířátkům se dětem otevřelo zajímavé téma pro vesmírné otázky i odpovědi. Prvňáčci i předškoláci dostali možnost vidět prostor pro kosmickou posádku a zjistit svou hmotnost, až se někdy dostanou na Měsíc. Vesmírné zážitky jsme si připomněli ve škole při výtvarné výchově, kdy jsme vytvořili hvězdné nebe i nad Prušánkami.  A to můžeme pozorovat při jasné obloze každý den. Tak jsme si kousek hvězdárny odvezli s sebou a rozzářené hvězdy nám budou vesmírnou návštěvu dlouho připomínat.

Děkujeme Sdružení rodičů za příspěvky na autobus. S jejich pomocí se nám za poznáním lépe cestuje.

za všechny děti i paní učitelky Luďka Trechová

Cesty za poznáním – VIDA park Brno

V letošním školním roce se naši žáci 1. třídy zapojili do projektu Prvňáci v říši vědy. Je to program, který se uskutečnil za podpory hejtmana Jihomoravského kraje. Děti měly možnost účastnit se dvou zajímavých exkurzí a výukových programů. Ve čtvrtek 2. 11.2017 jsme se společně se šestou třídou vydali do VIDA parku v Brně. Tam děti zjistily, jakou mají sílu, jak vnímají lidé zemětřesení, co dělá vodní vír i jak se staví přehrady. Z šesťáků se na čas stali alchymisté, kteří měli možnost vyzkoušet si různé změny skupenství. A malí prvňáčci? Ti se pustili do pokusů s rostlinami. Už ví, že rostliny potřebují vodu, jakou barvu má chlorofyl, lupou také pozorovali letokruhy několika stromů. Obě třídy měly možnost vidět i vědecké zábavné divadlo o rovnováze a stabilitě. Je toho opravdu hodně, co děti mohly vidět i vyzkoušet. Taková zajímavá výuka je pro děti přitažlivá a plná společných zážitků. Čas ve VIDA parku všem rychle uběhl a bylo potřeba pomýšlet na návrat do školy. Odjížděli jsme s vědomím, že se sem všichni zase brzy vrátíme.

Dýňobraní v mateřské škole

Dýňobraní v mateřské škole

Letošní svátek dýní, nebo-li dýňobraní, v mateřské škole se konal 12. října 2017. Počasí nám nakonec přálo a zahradní slavnost mohla začít. Šikovní rodiče i prarodiče přinesli strašáky, skřítky a podzimníčky vyrobené z dýní a jiných přírodnin. Jiní naopak vyráběli až na místě, ale všichni se tohoto úkolu zhostili perfektně. Tím Vám všem děkujeme. Nádherná výstavka, která nám zůstala, zdobí podzimní zahradu a děti je každý den obdivují. Jako každý rok nám nechybělo výborné pohoštění od rodičů, opékání špekáčků a návštěva místních dobrovolných hasičů, na které se děti nejvíce těší. Děkujeme za hojnou účast a příjemné setkání.

Za učitelky z MŠ Lucie Drejčková

Soutěž o logo školy

Soutěž o logo školy

Donedávna naše škola neměla logo, které by ji reprezentovalo. Nový pan ředitel Mgr. Jakub Horňák dal možnost studentům toto chybějící logo školy navrhnout. Žáci od 3. třídy do 9. třídy podali skvostné výkony. Z každé třídy se vybraly ty nejlepší a po jejich vystavení žáci hlasovali o to, které logo by se jim líbilo nejvíce. Vyhrála 9. třída – logo Gabriely Křivákové. Toto ale nebyl konečný výsledek, jelikož šest log s největším počtem hlasů bude předáno panu grafikovi a poté teprve bude vybráno finální logo naší školy, které bude naši školu vystihovat a doprovázet v dalších letech.

 

Štafetový běh Boba Zháňala v Hruškách 2017

Štafetový běh Boba Zháňala v Hruškách 2017

Dne 11. října 2017 se již tradičně konal v Hruškách štafetový běh o pohár Boba Zháňala. Letos to byl 19. ročník a zúčastnili se ho vybraní žáci od 2 do 5 třídy. Všichni naši žáci podali skvělé běžecké výkony. Na bednu to sice nestačilo, ale vybojovali jsme krásné páté místo. Do Prušánek jsme si s sebou ze závodu dovezli diplom a pohár.

Mgr. Jana Kolaciová