Zápis do 1. třídy

Zápis do 1. třídy

Zápis do první třídy se koná v pátek 13. dubna 2018 v čase od 13 do 17 hodin a v sobotu 14. dubna od 9 do 11 hodin v budově ZŠ Prušánky.

Vezměte s sebou občanský průkaz, rodný list dítěte, cizinci také potvrzení o pobytu.

Těšíme se na budoucí školáky 🙂

Aby děti rády četly

Aby děti rády četly

Tvrdí se, že málo čteme a že přitáhnout dnešní děti ke knížkám není snadné. Ale jak přivést děti k tomu, aby braly knihy jako součást svého života? Dětské čtenářství totiž nevzniká jen tak samo sebou, je potřeba mu pomáhat. A jednou z cest, jak nalézt cestu ke knížkám, jsou tzv.dílny čtení, kdy si děti čtou knihy podle vlastního výběru. A jaké knihy by měly děti číst? Dá se říct, že vlastně všechny, které je baví. Důležité je čtení dětem neznechutit. Nabízet jim, co by je mohlo zajímat. Hledat a zkoušet. Společně najít tu správnou knihu, která děti ,,chytne.“

Proto jsme moc rádi, že nám SRPDŠ vyšlo vstříc a pomohlo nám rozšířit nabídku knížek pro děti, kde nebudou chybět ty nejznámější kvalitní knihy našich i světových autorů. Za všechny děti moc děkujeme a už se těšíme na nové čtenářské zážitky.

Za uč. 1.stupně M. Konečná

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Nové logo školy

Nové logo školy

Na podzim si žáci školy navrhovali logo, které by se jim pro školu nejvíce líbilo. Z mnoha návrhů si odhlasovali pět nejpovedenějších, z nichž největší počet hlasů získal návrh od Gabriely Křivákové z třídy 9. A. Její návrh společně s dalšími 5 nejúspěšnějšími byl poskytnut jako námět ke zpracování finálního loga grafičce, která po zvážení požadavků školy použila prvek z původního návrhu loga žákyně Kateřiny Hosajové z třídy 8. A.

Informace k bezhotovostním platbám ve školní jídelně

Informace k bezhotovostním platbám ve školní jídelně

Vážení rodiče, od 1. ledna 2018 přecházíme v rámci plateb ve školní jídelně a plateb školkovného na bezhotovostní převod. Chápeme, že bezhotovostní platba může být pro někoho problém, každopádně budeme moc rádi, pokud nám touto cestou pomůžete množství finanční hotovosti ve škole z důvodu bezpečnosti omezit a tím také zjednodušit chod školní jídelny.

Platby

Budou probíhat formou příkazů k úhradě (ne INKASEM!). Každý z Vás obdrží variabilní symbol, ten prosím uvádějte u každé platby. Částku, prosím, zasílejte v takové výši, aby pokryla minimálně jeden měsíc dopředu. Například do konce března musí být uhrazená částka na duben.

S ohledem na předvánoční období je možné platbu za leden uhradit v čase, na který jste byli dosud zvyklí, tedy na začátku ledna. Prosíme, abyste další platby poslali už v řádném termínu. Případné přeplatky za obědy budou řešeny na konci školního roku podle aktuálního zůstatku.

Platby za obědy a školkovné posílejte s dostatečným předstihem bezhotovostně na účet školní jídelny:

115-5694500247/0100

Informační systém školní jídelny

Odkaz na web pro objednávky najdete na www.zsprusanky.cz v sekci Školní jídelna – Jídelní lístek nebo se přihlašujte přímo na: www.misocz.cz/jidelna/zsprusanky. Samotné přihlašování a odhlašování obědů bude možné přes webové stránky, kde můžete také sledovat aktuální stav konta. Ten si prosím pečlivě hlídejte, aby se nestávalo, že budou děti bez oběda.

K přihlášení do objednávkového systému je potřeba ID (váš variabilní symbol bez 99 na začátku) a heslo, kterým je pro všechny slovo heslo. To si pak při prvním přihlášení v systému změníte. V případě potíží s přihlášením se obraťte na vedoucí školní jídelny.

Odhlašování obědů

bude možné vždy nejpozději do 14:00 předchozího dne, tedy tak, jak je to nastaveno dosud. Odhlašovat budete přes informační systém! V mimořádných případech (dítě onemocní přes víkend), je možné odhlásit ten den do 7:00, ale pouze telefonicky přímo vedoucí v jídelně (rodič zároveň musí dítě ještě odhlásit ve školce a škole, paní vedoucí nebude předávat informace dál).

Stále navíc platí možnost vyzvednutí zaplaceného oběda v den, kdy dítě onemocní. Obědy se vydávají v čase 11.00-11.15, je možné nechat během dopoledne v jídelně jídlonosič označený jménem a třídou dítěte a pak si ho s obědem vyzvednout.

Pro úplnost uvádíme ceny obědů/měsíc pro jednotlivé věkové kategorie:

1. stupeň, kategorie 7-10 462,-/měsíc
2. stupeň, kategorie 11 – 14 483,-/měsíc
Starší 15 let 546/měsíc
MŠ       kategorie 3-5 880,-/měsíc (včetně 250,- za školkovné – hradí  se jako jedna platba, ne zvlášť!)
MŠ       kategorie předškoláci v řádném termínu (5-6 let) 630,- /měsíc (neplatí školkovné)
MŠ       kategorie předškoláci po odkladu

 

735,-/měsíc (neplatí školkovné)

 

 

V případě dotazů neváhejte kontaktovat vedoucí školní jídelny na čísle 518 374 157.

Děkujeme za spolupráci.                                                                                          Vedení ZŠ a MŠ Prušánky

Cesty za poznáním  – Hvězdárna a planetárium Brno

Cesty za poznáním – Hvězdárna a planetárium Brno

Další zastávkou za poznáním byla návštěva Hvězdárny a planetária v Brně. Na tu jsme pozvali naše menší kamarády z mateřské školy. Společně jsme obdivovali hvězdnou oblohu a spoustu zajímavých souhvězdí. Dětem se moc líbila pohádka Zvířátka ve vesmíru. Díky zvířátkům se dětem otevřelo zajímavé téma pro vesmírné otázky i odpovědi. Prvňáčci i předškoláci dostali možnost vidět prostor pro kosmickou posádku a zjistit svou hmotnost, až se někdy dostanou na Měsíc. Vesmírné zážitky jsme si připomněli ve škole při výtvarné výchově, kdy jsme vytvořili hvězdné nebe i nad Prušánkami.  A to můžeme pozorovat při jasné obloze každý den. Tak jsme si kousek hvězdárny odvezli s sebou a rozzářené hvězdy nám budou vesmírnou návštěvu dlouho připomínat.

Děkujeme Sdružení rodičů za příspěvky na autobus. S jejich pomocí se nám za poznáním lépe cestuje.

za všechny děti i paní učitelky Luďka Trechová

Cesty za poznáním – VIDA park Brno

V letošním školním roce se naši žáci 1. třídy zapojili do projektu Prvňáci v říši vědy. Je to program, který se uskutečnil za podpory hejtmana Jihomoravského kraje. Děti měly možnost účastnit se dvou zajímavých exkurzí a výukových programů. Ve čtvrtek 2. 11.2017 jsme se společně se šestou třídou vydali do VIDA parku v Brně. Tam děti zjistily, jakou mají sílu, jak vnímají lidé zemětřesení, co dělá vodní vír i jak se staví přehrady. Z šesťáků se na čas stali alchymisté, kteří měli možnost vyzkoušet si různé změny skupenství. A malí prvňáčci? Ti se pustili do pokusů s rostlinami. Už ví, že rostliny potřebují vodu, jakou barvu má chlorofyl, lupou také pozorovali letokruhy několika stromů. Obě třídy měly možnost vidět i vědecké zábavné divadlo o rovnováze a stabilitě. Je toho opravdu hodně, co děti mohly vidět i vyzkoušet. Taková zajímavá výuka je pro děti přitažlivá a plná společných zážitků. Čas ve VIDA parku všem rychle uběhl a bylo potřeba pomýšlet na návrat do školy. Odjížděli jsme s vědomím, že se sem všichni zase brzy vrátíme.