V pondělí 27. 2. 2017 se v jídelně ZŠ uskutečnila zajímavá beseda na téma ŠIKANA. Tato akce se konala ve spolupráci školy a SRPDŠ, které pozvalo na tuto besedu metodičku prevence PPP Břeclav Mgr. Helenu Adamusovou. Přítomní rodiče i pedagogové vyslechli zajímavé informace o tomto tématu. Paní magistra se zabývala tenkou hranicí mezi dětským škádlením a šikanou, vymezila základní pojmy i nastínila možnosti řešení. Ze své praxe uváděla zajímavé postřehy i situace, kdy je potřeba chování dětí řešit. Rodiče se zapojili do diskuze a ptali se na vše, co je zajímalo. Mgr. Adamusová vyprávěla o práci metodika prevence, o preventivních programech ve školách i o nutnosti neustále komunikovat s dětmi, vytvářet důvěrné prostředí doma i ve škole tak, aby se děti cítily bezpečně.

Mgr. L. Trechová