V březnu proběhl na naší škole projekt Výuka s rodilým mluvčím. Škola spolupracuje s jazykovou školou MORAVIA, která zajišťuje školené lektory z anglicky mluvících zemí. Naši školu navštívili dva lektoři: David Warman z Kanady a Giorgio Machiavelli z USA. Výuka probíhala ve dvouhodinovém bloku každý den. V týdnu od 20. – 24. března na I. stupni (3.- 5. třída) a v týdnu od 27.- 31. března na II. stupni (6.- 9. třída).

Žáci si otestovali svoji schopnost pracovat pod vedením rodilého mluvčího. Mohli si tak vyzkoušet komunikaci v angličtině v reálné podobě a ověřit si, nakolik jsou schopni porozumět a reagovat na dané pokyny od rodilého mluvčího. Lektoři měli připraveny hodiny zajímavou a zábavnou formou, kdy převládala hra, skupinová práce, uplatnění vlastní kreativity a dosažených znalostí. Atmosféra v hodinách byla velmi přátelská a uvolněná. Díky vstřícnému přístupu lektorů se žáci postupně zbavovali studu a dokázali zcela bez pomoci českých vyučující všechny činnosti a aktivity sami zvládnout. Věřím, že tato zkušenost byla pro žáky obrovským přínosem.

Mgr. Lenka Frídlová