Přítomni: Katka, Šimon, Karolína, Natálka, Viki, Tereza, Katka, Gábi, Lucka, Kuba, pan ředitel, p. uč. Trechová, p. uč. Kurková
Nepřítomni: Tom, Sam – nemocní
Program:

  1. oficiální přivítání nových členů
  2. přivítání pana ředitele
  3. rozdělení funkcí v Ekotýmu
  4. návrhy na činnost Ekotýmu do plánu Ekoškoly
  5. přidělení úkolů a zodpovědnosti za konkrétní akce

Závěr: Všichni se svých úkolů ujali s chutí. Pan ředitel nám vyjádřil podporu při našich akcích a vyzval členy Ekotýmu k úzké spolupráci. Další schůzka domluvena na listopad.